107,6 FM

Marszałek Sikorski podał się do dymisji

Na stanowisku prawdopodobnie zastąpi go Małgorzata Kidawa-Błońska.

O rezygnacji Sikorskiego poinformowała wicemarszałek Wanda Nowicka.

Wicemarszałek Jerzy Wenderlich (SLD) poinformował, że jako marszałek senior na godz. 15.15 zwołał Konwent Seniorów; tam może zapaść decyzja o terminie wyboru nowego marszałka.

Kandydatką PO na stanowisko marszałka jest obecna rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Klub SLD chce z kolei zaproponować kandydaturę wicemarszałka Jerzego Wenderlicha. Rzecznik SLD Dariusz Joński argumentował, że Wenderlich to doświadczony polityk, który jest posłem od sześciu kadencji, a dwie ostatnie był wicemarszałkiem izby. „Mamy też nadzieję na zmianę wizerunku Sejmu” – dodał.

Decyzji w sprawie zgłoszenia swojego kandydata nie podjął jeszcze klub PSL. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, po rezygnacji Sikorskiego to Wenderlich – jako najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu – przejął obowiązki marszałka. To on wyznaczy klubom czas na zgłaszanie kandydatur na nowego marszałka.

Zgodnie z konstytucją, Sejm wybiera ze swojego grona marszałka i wicemarszałków. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz. Z kolei regulamin izby stanowi, że izba odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów w jednym głosowaniu.

Decyzja Radosława Sikorskiego o rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu ma związek z ujawnieniem akt śledztwa w tzw. aferze podsłuchowej.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama