107,6 FM

In vitro - fatalne skutki

Zobacz, jakie są konsekwencje sztucznego zapłodnienia, o których nie chcą mówić lobbyści i przedstawiciele tego biznesu.

Zapłodnienie pozaustrojowe jest bombą z opóźnionym zapłonem. Pomijając zasadnicze kwestie moralne, dotyczące likwidowania lub mrożenia ludzi w fazie zarodkowej, trzeba zauważyć, że na skutek stosowania procedury sztucznego zapłodnienia ludzkość wpuszcza do swojej puli genowej olbrzymią ilość wad genetycznych. Skutki tego ujawnią się w przyszłości, gdy zaczną o sobie dawać znać geny recesywne. Ale już dziś - o czym nie chcą mówić przedstawiciele zapłodnieniowego biznesu - dzieci urodzone wskutek procedury in vitro są znacznie częściej chore niż ich poczęci naturalnie rówieśnicy.

In vitro szkodzi także kobietom, które poddają się tej procedurze.

Mówią o tym poniższe, oparte na solidnych źródłach naukowych, infografiki.

In vitro - fatalne skutki   Źródła:
R. Jackson, K. Gibson, Y. Wu, M. Croughan, Perinatal Outcomes in Singletons Following In Vitro Fertilizations, A Meta-Analysis, Obstetrics&Gynecology, Vol. 103 no 3. March 2004
R. Gisden, J. Trasler, D. Lucifero, M. Faddy, Rare congenital disorders, imprinted genes and Assisted reproductive technique, Lancet, Vol. 361, June 7, 2003, p. 1975

In vitro - fatalne skutki   Źródło:
D. Hvidtjern, J. Grove, D. Schnedel, M. Vaeth, E. Ernst, L. Nielsen, P. Thorsen, Cerebral palsy among children born after in vitro fertilization: the role of premature delivery a population based, cohort study, Pediatrics, Vol 118, Number 2, August 2006

In vitro - fatalne skutki   Źródło:
M. Hansen, J. Kurinczuk, C. Bower, S. Webb, The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization, N Eng J Med, 2002 March 7, 346 (10): 725-30

In vitro - fatalne skutki  

Źródła:
A. Venn , L. Watson, F. Bruinsma, G. Giles, D. Healy, Risk of cancer after use of fertility drugs with in vitro fertilization, Lancet, Vol. 354, November 6, 1999
HB. Clayton, LA. Schieve, HB. Paterson, DJ. Jamieson, MA. Reynolds, VC. Wright, Ectopic Pregnancy Risk with Assisted Reproductive Technique Procedures, Obstet Gynecol, 2006 Mar, 107(3): 595-604

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama