107,6 FM

"Instrumentum laboris" przed synodem nt. rodziny

Liczący ponad 50 stron dokument roboczy, mający być podstawą do prac jesiennego zgromadzenia zwyczajnego Synodu Biskupów na temat rodziny, opublikowano 23 czerwca w Watykanie. W imieniu zespołu przygotowującego to tzw. "Instrumentum laboris” przedstawili na konferencji prasowej kardynałowie Lorenzo Baldisseri i Péter Erdő oraz abp Bruno Forte.

W imieniu zespołu przygotowującego tzw. Instrumentum laboris przedstawili na specjalnej konferencji prasowej kardynałowie Lorenzo Baldisseri i Péter Erdő oraz abp Bruno Forte. Zawiera on zarówno integralny tekst będący konkluzją ubiegłorocznego Synodu Nadzwyczajnego, jak też opracowanie przesłanych przez episkopaty odpowiedzi na specjalnie przygotowane kwestionariusze.

Dokument roboczy podkreśla m.in. sprzeciw wobec wszelkich tendencji zmierzających do zacierania różnicy płci. Zwraca uwagę na sprzeczności kulturowe naszych czasów, gdzie „tożsamość osobistą i emocjonalną intymność” chce się potwierdzać przez „uwolnienie się od różnorodności biologicznej mężczyzny i kobiety”. Odnośnie zaś do samej rodziny, to jest ona podstawowym filarem społeczeństwa. Dlatego też zwraca się uwagę na pewne osłabiające ją uwarunkowania społeczne dzisiejszego świata, takie jak wojny, migracje, ubóstwo, kultura odrzucenia czy niekorzystne sytuacje gospodarcze. Instrumentum przypomina także o problemie godności osób starszych i chorych, jak również o potrzebie specyficznego duszpasterstwa rodzin migrantów. Rośnie bowiem dramat imigracji nielegalnej, powiązanej często z procederem handlu ludźmi.

Druga część dokumentu potwierdza nierozerwalność sakramentalnego związku małżeńskiego, wskazując, że Kościół powinien towarzyszyć zawsze z miłosierdziem tym, którzy przeżywają trudności w pożyciu małżeńskim. Powraca też w tym kontekście do kwestii procesów związanych ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa. Wskazuje również na konieczność szczególnej refleksji nad sytuacją osób rozwiedzionych, które żyją w ponownych związkach, zwłaszcza w kontekście liturgiczno-duszpasterskim, wychowawczym i charytatywnym. Chodzi bowiem o to, by pozostający w takiej sytuacji wierni nie czuli się wykluczeni z Kościoła. Potwierdza się również sprzeciw wobec małżeństw homoseksualnych, zauważając jednak, że „każda osoba, bez względu na jej orientację seksualną, musi być uszanowana w swej godności i zaakceptowana z wrażliwością i delikatnością w Kościele i w społeczeństwie”.

O komentarz do tekstu Instrumentum laboris poprosiliśmy ks. Andrzeja Koprowskiego SJ, dyrektora programowego Radia Watykańskiego.

Instrumentum laboris, które ma być pomocą dla biskupów podczas nadchodzącego synodu, podkreśla już we wstępie, że długa droga synodalna jest naznaczona trzema powiązanymi ze sobą momentami: wsłuchaniem się w wyzwania, wobec których rodzinę stawia kultura współczesna; głębszym wniknięciem w powołanie, jakim jest obdarzona, i refleksją nad misją, jaką spełnia wobec tych, którzy ją stanowią, i wobec całego społeczeństwa. Wyrażają to temat synodu, doprecyzowany jako »Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym«, oraz schemat samego dokumentu roboczego. Nie jest on nowym traktatem, ale zbiera w sposób uporządkowany treści końcowej relacji Synodu Nadzwyczajnego i tego, co konferencje episkopatów nadesłały do Rzymu do 15 kwietnia 2015 roku. Trzy części, jakie stanowi, wyrażają wyzwania rodziny, jej powołanie i misję” – powiedział ks. Koprowski.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama