107,6 FM

Duda: To będzie mój pierwszy projekt ustawy

Prezydent elekt Andrzej Duda powiedział w środę PAP, że po zaprzysiężeniu, jeszcze w sierpniu, zamierza złożyć projekt ustawy dot. wieku emerytalnego. "To będzie mój absolutnie pierwszy projekt" - oświadczył.

Andrzej Duda spotkał się w środę z szefem NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą, w rozmowie tej uczestniczył także szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Następnie do pałacyku MSZ przy ul. Foksal, aby spotkać się z prezydentem elektem, przyjechał prezes NBP Marek Belka.

Spotkanie Dudy z szefem „Solidarności” poświęcone było m.in. projektowi ws. wieku emerytalnego. „Spotkanie dotyczyło przede wszystkim podstawowego zobowiązania, jakie podjęliśmy z Komisją Krajową »Solidarności« w czasie kampanii wyborczej, o ustawie obniżającej wiek emerytalny. Omawialiśmy założenia projektu, w jakim kierunku zmiany powinny podążać” – powiedział PAP Andrzej Duda po spotkaniu.

Prezydent elekt zaznaczył, że projekt będzie zakładał obniżenie wieku emerytalnego, dobrowolność przechodzenia na emeryturę w połączeniu z 40-letnim okresem składkowym. „Do uwzględnienia jest kwestia kobiet. Pamiętajmy, że mają okresy, w których przebywają na urlopach macierzyńskich. Trzeba ukształtować ustawę, aby była dla nich korzystna” – podkreślił Andrzej Duda.

Dodał, że podczas spotkania z szefem „S” ustalono harmonogram prac, termin dalszych spotkań i termin, w jakim będzie składany projekt. Prezydent elekt powiedział PAP, że projekt jest prawie całkowicie gotowy. „Chciałbym, aby w sierpniu ten projekt został złożony. To będzie mój absolutnie pierwszy projekt” – dodał. Zaprzysiężenie Dudy odbędzie się 6 sierpnia.

Przed wyborami prezydenckimi w maju Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie. Podpisana została wtedy "Umowa programowa" między ówczesnym kandydatem PiS na prezydenta a KK. Niektóre z postulatów, do realizacji których zobowiązały się strony umowy, to obniżenie wieku emerytalnego, wyeliminowanie umów śmieciowych i podwyższenie płacy minimalnej.

Szef „S” Piotr Duda powiedział PAP po środowym spotkaniu z prezydentem elektem, że rozmowa dotyczyła „Umowy programowej” i harmonogramu dojścia do poszczególnych punktów, a także tego, kiedy można spodziewać się konkretnych projektów.

„Pan prezydent potwierdził to, że najpilniejszy jest projekt zmiany ustawy o wieku emerytalnym i kwoty wolnej od podatku. Czekamy na projekt prezydenta. Mówił, że w jak najszybszym czasie  nam go przekaże, żebyśmy mogli jako »Solidarność« go zaopiniować, ewentualnie wnieść nasze poprawki” – powiedział PAP szef „Solidarności”.

Dodał, że pogratulował prezydentowi elektowi zwycięstwa i przekazał mu pamiątkową figurkę „robotnika dobrych porozumień”.

W „Umowie programowej” zawartej z „Solidarnością” Andrzej Duda zadeklarował m.in., że będzie prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy, a także zapewnienia rodzinom wychowującym dzieci dodatkowego wsparcia.

Zobowiązał się również do „przywrócenia odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i reformy szkolnictwa”, skutecznej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń socjalnych, oraz do wprowadzenia sprawiedliwego systemu podatkowego.

Umowa mówi również o zapewnieniu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, wycofaniu antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy (szczególnie dot. czasu pracy i okresu rozliczeniowego), wyeliminowaniu stosowania śmieciowych umów o pracę oraz „patologicznego samozatrudnienia”.

Andrzej Duda zobowiązał się również do tworzenia stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem, wzmocnienia dialogu społecznego na szczeblu ogólnokrajowym, branżowym i zakładowym, zwiększenia uprawnień obywateli w zakresie referendów lokalnych i ogólnokrajowych oraz obywatelskich wniosków ustawodawczych, tak aby nie mogły być odrzucane w pierwszym czytaniu.

W umowie przewodniczący „S” Piotr Duda oświadczył, że elementy programu wyborczego Andrzeja Dudy „są zbieżne z celami programowymi NSZZ »Solidarność« zawartymi w statucie związku”.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama