Umowa KUL i IPN

dodane 02.07.2015 10:24

ag

List intencyjny w sprawie podjęcia współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został podpisany na KUL.

Umowa KUL i IPN   Archiwum KUL Dawne labotarorium na KUL
KUL i IPN będą wspólnie badać historię uczelni w PRL

Mając na uwadze, że IPN został utworzony m.in. w celu kształtowania świadomości społeczeństwa polskiego dotyczącej najnowszej historii Polski oraz rolę, jaką w okresie PRL odegrał Katolicki Uniwersytet Lubelski, strony umowy zadeklarowały wolę podjęcia współpracy oraz prowadzenia wspólnych działań mających na celu opracowanie historii KUL w okresie PRL.

Utworzony zostanie wspólny zespół redakcyjny, który ustali zakres tematów do opracowania i zaprosi wybranych autorów do opracowania poszczególnych części publikacji.

Obie instytucje podejmą działania zmierzające do uzyskania pełnego i sprawnego dostępu do materiałów archiwalnych, w celu umożliwienia autorom zgromadzenia niezbędnego materiału badawczego.

Wyniki prac zostaną opublikowane w publikacji wydanej wspólnie przez KUL i Oddział IPN w Lublinie, najpóźniej w II kwartale 2018 roku.

Historia najnowsza KUL opracowana we współpracy z IPN pozwoli ukazać działalność uniwersytetu w rzeczywistości komunistycznej - zarówno zmagania władz, pracowników i studentów, jak i zawierane kompromisy, realia funkcjonowania - represje stosowane przez aparat władzy, inwigilację osób i organizacji, a także dorobek uczelni i jej rolę we współczesnych dziejach Polski.

W podpisywaniu umowy KUL reprezentował rektor ks. prof. Antoni Dębiński a IPN - prezes dr Łukasz Kamiński.
 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| IPN, KUL

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Dodaj swój komentarz »

Uwaga! Komentarze do tej dyskusji mogą być dodawane wyłącznie przez osoby zalogowane. Zapraszamy do się lub zapisania.