107,6 FM

Katolicy i protestanci wspólnie przeciw eutanazji

Gdzie? W Niemczech! „Nie możemy dopuścić, by wspomagane samobójstwo stało się w naszym kraju codzienną oczywistością” – apelują zgodnie niemieccy katolicy i protestanci.

Przewodniczący episkopatu i przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego podkreślają we wspólnym oświadczeniu konieczność rozbudowy opieki paliatywnej i hospicyjnej. Kard. Reinhard Marx i ewangelicki biskup Heinrich Bedford-Strohm przestrzegają, że „bez klarownego sprzeciwu wobec zorganizowanej pomocy w samobójstwie nastąpi rozmiękczenie tabu zabójstwa”.

Ludzie, którzy ze względu na swój wiek i ciężką chorobę są w trudnej sytuacji życiowej i boją się, że będą obciążeniem dla innych, teraz staliby się przedmiotem subtelnej presji społecznej. Biskupi piszą, że taka sytuacja byłaby „poważnym zagrożeniem dla godności ludzkiego życia”.

Dlatego katolicy i protestanci wspólnie apelują do polityków, by „przeciwdziałali jakiejkolwiek normalizacji prawnej co do pomocy w samobójstwie i chronili każde życie w jego kruchości”. Domagają się jednocześnie konsekwentnej rozbudowy opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz lepszego informowania obywateli o takich możliwościach.

Wspólny apel Kościołów jest częścią debaty, która trwa w niemieckim parlamencie. Jesienią posłowie mają przegłosować jeden z czterech projektów ustawy - od zakazującego wszelkiej eutanazji po liberalny, dopuszczający nawet jej zorganizowane formy. W tej kwestii nie obowiązuje dyscyplina partyjna.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama