107,6 FM

Brazylia: Zakonnice w walce z handlem ludźmi

Siostry zakonne z różnych brazylijskich zgromadzeń odważnie stawiają czoła też rzeczywistości wykorzystywania seksualnego młodocianych w brazylijskim regionie Amazonii.

Skupione są one w sieci „Krzyk w obronie życia”. Inicjatywa cieszy się poparciem arcybiskupa Sérgio Castriani z Manaus, Caritas i Uniwersytetu Federalnego w Amazonas (UFAM).

Aby móc dotrzeć do dzieci i dorastającej młodzieży, stających się głównym przedmiotem handlu i wykorzystywania seksualnego przygotowano specjalną broszurę noszącą tytuł „Zaginięcie Karoliny” napisaną bardzo prostym językiem, używanym w tamtym regionie Brazylii.

Arcybiskup Sérgio Castriani z Manaus docenił inicjatywę sióstr zakonnych uznając ją za bardzo ważną akcję ochrony – przede wszystkim – przed wysokim wskaźnikiem zaginięć, handlem i wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz młodzieży w regionie Amazonii.

Natomiast siostra Roselei Bertoldo koordynująca prace sieci „Krzyk w obronie życia” podkreśla, że rozpowszechnianie informacji o handlu ludźmi i wyzyskiwaniu seksualnym dzieci jest głównym celem wydanej broszury. Publikacja ukazała się w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. Chociaż liczba egzemplarzy jest jeszcze bardzo mała organizatorzy pragną dotrzeć z nimi do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach publicznych i prywatnych w całym stanie Amazonas.

Broszura „Zaginięcie Karoliny” jest owocem dobrej współpracy zgromadzeń zakonnych, archidiecezji, Caritas i Uniwersytetu Federalnego w Amazonas (UFAM).

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama