107,6 FM

Hymn Roku Miłosierdzia

Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji zaprezentowała na YouTube hymn Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.

Ma on formę litanii. Refren jest w języku łacińskim i nawiązuje do wersetu z Ewangelii św. Łukasza „Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36). Poszczególne zwrotki mają być przetłumaczone na różne języki.

Inno ufficiale del Giubileo della Misericordia
Giubileo della Misericordia

Kompozytorem jest Paul Inwood, diecezjalny koordynator do spraw liturgii i muzyki w brytyjskiej diecezji Portsmouth.  zajmuje się on między innymi popularyzowaniem pieśni wspólnoty ekumenicznej z Taizé  we Francji. Hymn Roku Miłosierdzia został nagrany przez chór Kaplicy Sykstyńskiej pod dyrekcją salezjanina ks. Massimo Palombelli przy współpracy z Radiem Watykańskim. Autorem tekstu jest o. Eugenio Costa, włoski jezuita pracujący w Kurii Generalnej Towarzystwa Jezusowego:

 „Pierwsza zwrotka jest poświęcona Bogu Ojcu, druga Synowi Bożemu, trzecia Duchowi Świętemu, a czwarta powtarza wszystkie te tematy. Razem z kompozytorem cieszymy się, że ta pieśń przyczyni się do zrozumienia tajemnicy miłosierdzia. Miłosierdzie to sprawa fundamentalna, bardzo szeroka, której Papież Franciszek poświęca tak wiele uwagi. Celem śpiewu liturgicznego jest pomoc w zrozumieniu tego, w czym się uczestniczy.  Ten hymn może być wykorzystywany np. podczas dłuższej procesji wejścia” – powiedział o. Costa.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama