107,6 FM

Z łatwością wejdź w atmosferę modlitwy

W Taizé skupione są bardzo ważne elementy formacji chrześcijańskiej - powiedział kardynał-patriarcha Lizbony, Manuel Clemente.

Przebywa on we Francji wraz z delegacją młodzieży z Portugalii, która uczestniczy w obchodach setnej rocznicy urodzin założyciela tej ekumenicznej wspólnoty monastycznej, brata Rogera.

Młodzi przybyli do Taizé uczestniczą każdego popołudnia w spotkaniach tematycznych poświęconych duchowości, życiu Kościoła, sztuce, ekologii, kwestiom społecznym i solidarności. Bracia z tamtejszej wspólnoty ekumenicznej zaprosili biskupów z wielu krajów, a także polityków, naukowców i działaczy społecznych. O dokonywanej przez Papieża Franciszka odnowie Kościoła mówił patriarcha Lizbony, kard. Manuel Clemente. Przybył on na cały tydzień autobusem wraz z grupą młodych Portugalczyków. Wskazał, na szczególną rolę prostoty w Kościele, podobnie jak ma to stale miejsce w Taizé: „W Taizé stale panuje prostota, a ta prostota, która jest zawsze gotowością do służby, a więc misji, jest bardzo ważna dla Kościoła i dla świata. Jestem przekonany, że Papież Franciszek swoim przykładem, swoim sposobem bycia prowadzi cały Kościół także w tym kierunku: prostoty, misji i służby” – powiedział kard. Clemente.

W rozmowie z KAI kardynał podkreślił, że w Taizé ludzie z łatwością wchodzą w atmosferę modlitwy.


TŁUMACZENIE:
„Innym wymiarem istotnym dla chrześcijaństwa jest solidarność - bycie z innymi, dzielenie z nimi swego życia, bycie uważnymi na innych i ich potrzeby. Tego się tu uczymy żyjąc w bardzo prostych warunkach i robiąc wszystko wspólnie. Myślę, że to właśnie przez to Taizé wnosi piękny wkład w wychowanie chrześcijańskie i formację do tych dwóch wymiarów naprawdę najważniejszych: modlitwy i służby.”

Kardynał-patriarcha Lizbony mówił też o swoich oczekiwaniach związanych ze Światowym Dniem Młodzieży w Krakowie.


TŁUMACZENIE:
„Światowe Dni Młodzieży, które odbywają się od lat 80. i przyciągają coraz więcej uczestników - są ich już miliony, więc coraz trudniej je organizować - dają młodym możliwość bycia z innymi w prawdziwej radości i trwania w ideale, który jest absolutnie konieczny dla nich i dla świata.”

***

Z kolei kilku deputowanych do Parlamentu Europejskiego mówiło o znaczeniu wiary w wypełnianiu ich misji i o trosce o przyszłość naszego kontynentu. Nie zabrakło też głosu z Polski. Sędzia Paweł Kwiatkowski z Wrocławia zastanawiał się nad związkiem między sprawiedliwością a miłosierdziem: „Z jednej strony bardzo wiele osób szuka sprawiedliwości w społeczeństwie i bardzo ważne jest budowanie sprawiedliwych struktur, a z drugiej strony tych sprawiedliwych struktur nie będzie, jeżeli ludzie nie będą chcieli żyć sprawiedliwie. Ale doskonale też wiemy, że sprawiedliwość nie wystarcza, że miłosierdzie jest tym krokiem dalej” – podkreślił Kwiatkowski.Paweł Kwiatkowski dodał, że niestety często utożsamiamy prawo z tekstem normy prawnej. Tymczasem tak nie jest.

***

W liście przygotowanym na jubileuszowy tydzień przełożony Wspólnoty z Taizé, brat Alois zachęca, by nie szczędzić sił i przychodzić z pomocą bliźniemu, naprawiać szkody spowodowane przez niesprawiedliwość.

Centralnym punktem spotkania w Taizé będzie zaplanowana na niedzielę modlitwa w 10-tą rocznicę śmierci brata Rogera. Weźmie w niej udział m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama