107,6 FM

Jezus i Hammurabi

Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.


Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.

Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty.

Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje.

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.

Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.


Jeśli ktoś hołduje zasadzie oko za oko, ząb za ząb, to pozornie wydawać by się mogło, że odmierza wrogiemu światu sprawiedliwość miarą (dopowiedzmy – dokładnie tak samo surową miarą) równą krzywdzie, jakiej sam doznał. Gdzie leży różnica pomiędzy nauką Jezusa a prawodawstwem Hammurabiego? Wszystko zależy oczywiście od tego, jak rozumie się naturę sprawiedliwości. Jeśli absolutyzuje się normy, które po ludzku wyglądają tak bardzo symetrycznie, i absolutyzuje się je w sensie takim, że oddziela od wszystkiego innego, to prawa Hammurabiego nie mają konkurencji, są kwintesencją sprawiedliwości. Ale sens zdania „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” jest zgoła inny. Daje się wyczytać tylko przez kontekst – chodzi o miłość, miłosierdzie, wybaczenie… Tymi, którym – wedle słów Jezusa – będzie się (także) wymierzać sprawiedliwość, nie są tylko sprawcy cudzych krzywd (ich przewiny to inna, większa sprawa), ale również – paradoksalnie – ofiary…

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..