107,6 FM

Jak głosowali senatorowie

Prawo i Sprawiedliwość jednomyślne, Platforma Obywatelska prawie jednomyślna. A reszta...

Nad wyrażeniem zgody przez Prezydenta RP na ogólnokrajowe referendum ws. wieku emerytalnego, sześciolatków i lasów państwowych głosowało 90 senatorów. „Za” było 35 głosujących, „przeciw” 53. Nie głosowało 9 osób – 7 z PO (Anna Aksamit, Ryszard Knosala, Andrzej Kobiak, Sławomir Preiss, Piotr Wach, Michał Wojtczak, Adam Zdziebło) i 2 z PiS (Mieczysław Gil, Zdzisław Pupa). 48 członków klubu PO było przeciw wnioskowi prezydenta, dwóch się wstrzymało (Tadeusz Arłukowicz i Aleksander Pociej). Wszyscy obecni senatorowie klubu PiS  w liczbie 30, poparli ten wniosek. Członkowie klubu parlamentarnego PSL – jest ich w Senacie dwóch – głosowali przeciw. Spośród senatorów niezależnych przeciw byli Marek Borowski, Włodzimierz Cimoszewicz i Kazimierz Kutz. „Za” głosował Jarosław Obremski. Senatorowie niezrzeszeni Helena Hatka, Stanisław Iwan i Tadeusz Kopeć, byli „za”. „Za” zagłosował także Kazimierz Jaworski z klubu Zjednoczona Prawica.

Głosowanie według listy imiennej:

Ł.M. Abgarowicz - przec.
A.T. Aksamit - nie gł.
T. Arłukowicz - wstrz.
M. Augustyn - przec.
G.M. Bierecki - za
P.J. Błaszczyk - za
R.W. Bonisławski - przec.
M.S. Borowski - przec.
B.M. Borusewicz - przec.
B. Borys-Damięcka - przec.
J.M. Chróścikowski - za
A.P. Chybicka - przec.
W. Cimoszewicz - przec.
H. Cioch - za
L. Czarnobaj - przec.
G. Czelej - za
D. Czudowska - za
W.J. Dobkowski - za
R. Dowhan - przec.
J. Duda - przec.
M.W. Gil - nie gł.
W.J. Gintowt-Dziewałtowski - przec.
S. Gogacz - za
S.A. Gorczyca - przec.
R.J. Górecki - przec.
M.T. Grubski - przec.
P.A. Gruszczyński - przec.
A.S. Grzyb - przec.
H. Hatka - za
S. Hodorowicz - przec.
S.A. Iwan - za
J.M. Jackowski - za
K. Jaworski - za
S. Jurcewicz - przec.
S. Karczewski - za
W. Kilian - przec.
K.M. Kleina - przec.
B.A. Klich - przec.
M.J. Klima - za
I.H. Kloc - za
R.A. Knosala - nie gł.
A. Kobiak - nie gł.
M.Z. Koc - za
S. Kogut - za
M. Konopka - przec.
T.W. Kopeć - za
W.J. Kraska - za
K.J. Kutz - przec.
J.W. Lasecki - przec.
J.F. Libicki - przec.
R.A. Mamątow - za
M.E. Martynowski - za
A.A. Matusiewicz - za
Z.H. Meres - przec.
J. Michalski - przec.
A.K. Misiołek - przec.
A.A. Możdżanowska - przec.
R.K. Muchacki - przec.
I. Niewiarowski - przec.
J.W. Obremski - za
N.P. Obrycki - przec.
A. Owczarek - przec.
A.M. Pająk - za
M. Pańczyk-Pozdziej - przec.
B.J. Paszkowski - za
A. Person - przec.
B.M. Pęk - za
L.M. Piechota - przec.
J. Pinior - przec.
A.A. Pociej - wstrz.
M. Poślednik - przec.
S.P. Preiss - nie gł.
Z.S. Pupa - nie gł.
M.D. Rocki - przec.
J.K. Rotnicka - przec.
J. Rulewski - przec.
J. Rusiecki - za
C. Ryszka - za
J.Z. Sagatowska - za
J.M. Sepioł - przec.
M. Seweryński - za
W.J. Sitarz - przec.
W. Skurkiewicz - za
K.M. Słoń - za
A. Szewiński - przec.
G.A. Sztark - przec.
B.P. Śmigielski - przec.
A. Świeykowski - przec.
P. Wach - nie gł.
K.A. Wiatr - za
E.K. Wittbrodt - przec.
G.M. Wojciechowski - za
M.J. Wojtczak - nie gł.
J. Wyrowiński - przec.
R. Zaborowski - przec.
A.M. Zając - za
J. Zając - przec.
A.M. Zdziebło - nie gł.
P.B. Zientarski - przec.
 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama