107,6 FM

Teraz akta pojadą do Watykanu

W środę 9 września br. biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt zakończy diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego, biskupa Wilhelma Pluty - byłego ordynariusza diecezji gorzowskiej.

Jak poinformował rzecznik Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha, sesja diecezjalnego trybunału beatyfikacyjnego odbędzie się w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp. Po niej w gorzowskiej katedrze zostanie odprawiona uroczysta msza święta.

Ks. Sapieha wyjaśnił, że w ramach sesji końcowej diecezjalnego trybunału beatyfikacyjnego jego członkowie podpiszą dokumenty zamykające dochodzenie i potwierdzające autentyczność akt procesowych. Następnie dokumentacja procesowa zostanie zapieczętowana.

Oryginał akt (tzw. Archetyp) będzie przechowywany w archiwum kurii biskupiej. Natomiast urzędowe kopie trafią do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie, gdzie będzie się toczyć dalsza procedura beatyfikacyjna.

Akta zawiezie do Watykanu postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Dariusz Gronowski. Na sesji kończącej dochodzenie diecezjalne otrzyma stosowne zlecenie od bpa Regmunta.

"Biorąc pod uwagę dotychczasową pragmatykę kurii rzymskiej w podobnych sprawach, dalsze prace procesowe potrwają przypuszczalnie kilka lat" - powiedział ks. Gronowski.

Postulator wyjaśnił, że Kongregacja zbada formalną poprawność przeprowadzonego w diecezji dochodzenia. Potem przedstawione materiały zostaną opracowane w formie tzw. positio, które posłuży Kongregacji do podjęcia decyzji w sprawie heroiczności cnót Sługi Bożego.

Ks. Gronowski zaznaczył, że aby mogło dojść do beatyfikacji potrzebny jest także cud dokonany za wstawiennictwem Sługi Bożego. Jeśli taki cud zostanie stwierdzony, odbędzie się w tej sprawie oddzielny proces.

Bp Wilhelm Pluta urodził się 9 stycznia 1910 r. w Kochłowicach k. Katowic. W 1934 r. otrzymał święcenia kapłańskie i podjął pracę duszpasterską, najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz. Równolegle kontynuował studia, które uwieńczył w 1947 r. obroną pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

4 lipca 1958 r. został mianowany biskupem dla ordynariatu gorzowskiego. Po utworzeniu w 1972 r. przez papieża Pawła VI diecezji gorzowskiej został jej pierwszym biskupem. W sposób szczególny troszczył się o formację duchowieństwa, rozwój duszpasterstwa rodzin i kształtowanie dojrzałych wiernych świeckich świadomych swej wiary i odpowiedzialności za Kościół.

Bp Pluta był autorem śmiałych i nowatorskich rozwiązań duszpasterskich, które próbował realizować w diecezji powierzonej jego pieczy. 22 stycznia 1986 r. zginął w wypadku samochodowym w Przetocznicy niedaleko Krosna Odrzańskiego (Lubuskie).

Proces beatyfikacyjny bpa Wilhelma Pluty został rozpoczęty 21 stycznia 2002 r. przez ówczesnego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Adama Dyczkowskiego. Miał on na celu zebranie materiału dowodowego dotyczącego życia, cnót heroicznych oraz sławy świętości i znaków Sługi Bożego. W tym celu przesłuchano ponad 50 świadków oraz zebrano pisma i dokumenty mające związek z przedmiotem dochodzenia.

Uroczysta sesja zamykająca dochodzenie diecezjalne będzie 60. posiedzeniem trybunału. Zakończenie jego prac przypadnie w 53. rocznicę poświęcenia kościoła katedralnego w Gorzowie Wlkp. przez bpa Wilhelma Plutę. Tradycyjnie w tym dniu wierni świeccy szczególnie zaangażowani w życie lokalnego Kościoła otrzymują diecezjalne odznaczenie.

 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama