Czas przebudzić się z pogańskiego letargu

Czas przebudzić się z pogańskiego letargu

Adam Szewczyk

Weźcie sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.

Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.


Na naszych oczach pryska niczym bańka mydlana złudzenie Europy, że jest bezpieczna. Nie chcę straszyć. Chcę uspokoić. Budzący grozę obraz świata tak naprawdę czyni Boga wiarygodnym. Jak to, cierpiący świat ma uwiarygodnić wszechmocnego Boga, który jest miłością? Właśnie tak. Zranienie tak absolutnej Miłości to zbyt poważna sprawa, by mogła pozostać bez tragicznych konsekwencji. I gdyby Bóg na tych konsekwencjach poprzestał, można by wątpić w Jego miłość. Ale On dał nam Jezusa i sam przyjął na siebie te konsekwencje. Czas przebudzić się z pogańskiego letargu. Opisana na kartach Biblii historia zbawienia spełnia się. Kiedy Jezus mówił o strasznych czasach końca, wzywał, by się nie bać i być czujnym. Syn Człowieczy został wydany w ręce ludzi. Jak potem Jego Kościół. To, że Oblubienica będzie cierpieć jak Oblubieniec, też było zapowiedziane. Wszystko się zgadza. Jezus też się bał. Ale Bóg okazał się wierny i tryumfujący! „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam,  podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą” (Iz 41,10). Amen.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |