107,6 FM

"Lodołamacze" 2015 rozdane!

Od 10 lat przełamują lody niepełnosprawności. Wśród laureatów kard. Henryk Gulbinowicz.

W auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ogłoszono wyniki jubileuszowej, dziesiątej edycji etapu regionalnego Dolnośląsko-Opolskiego Konkursu "Lodołamacze 2015". W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz województwa dolnośląskiego i opolskiego, firm i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Statuetkę "Lodołamacza Specjalnego" przyznano wrocławskiemu metropolicie seniorowi kard. Henrykowi Gulbinowiczowi. W uzasadnieniu decyzji kapituły przyznającej "Lodołamacze" wskazano na dotychczasową działalność i podejmowane przez księdza kardynała inicjatywy na rzecz osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego. Kard. Gulbinowicz założył również w 1981 roku Arcybiskupi Komitet Charytatywny, w 1990 r. utworzył Komitet ds. Pomocy Parafianom z terenu byłego Związku Sowieckiego. Wspierał także aktywnie działalność hospicjów i domów opieki społecznej. Jego imiona noszą: Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępionych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie.

Dziękując za przyznanego "Lodołamacza Specjalnego", ksiądz kardynał podkreślił, że jak się zostało powołanym przez Pana Boga do kapłaństwa, to trzeba być blisko człowieka. - W tym jest cała tajemnica naszego powodzenia, poszanowania przez społeczeństwo. Osoby niepełnosprawne są wspaniałymi ludźmi i należy je doceniać, bo w każdym człowieku obecny jest Pan Bóg w duszy nieśmiertelnej - podkreślił. Dodał, że trzeba dawać im szansę. - Bo jeśli się pomaga osobom niepełnosprawnym, to się pomaga Panu Bogu. Nie tylko pacierz, uczestnictwo w sakramentach świętych, ale ogromnie ważne jest to dobro, które my okazujemy drugiemu człowiekowi - wskazał kard. Gulbinowicz.

W kategorii "Otwarty Rynek" pierwsze miejsce i statuetkę "Lodołamacza" otrzymała piekarnia Stanisława Kibało z wrocławskiego osiedla Leśnica, wśród zakładów pracy chronionej zwyciężył Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, w kategorii "Instytucje" zwyciężyło Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, a "Super-Lodołamacza" przyznano Wojewódzkiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Opolu. Wśród nagrodzonych w tej ostatniej kategorii znalazło się także Katolickie Radio Rodzina .Rozgłośni tej przyznano wyróżnienie ”za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia".

Z kolei ksiądz kardynał w uznaniu szerokiej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wyróżnił „Pierścieniem 1000-lecia Biskupstwa Wrocławskiego” przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej "POPON" Zbigniewa Piechocińskiego, prezesa znanej dolnośląskiej firmy "Wadex". Dziękując za to wyróżnienie, laureat podkreślił, że traktuje je jako docenienie pracy wszystkich członków Rady i firm należących do dolnośląskiej POPON. - Nasza praca jest niekiedy ciężka, ale bardzo sympatyczna, bo wdzięczność osób niepełnosprawnych jest widoczna na każdym kroku - akcentował prezes Piechociński.

"Lodołamacze" to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną, stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby osób niepełnosprawnych. Pokazują równocześnie, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy. Konkurs "Lodołamacze" organizowany jest corocznie od 2006 roku przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Fazon".

- Uważam, że jest rzeczą świetną, iż firmy i poszczególne rodziny pomagają osobom niepełnosprawnym, które wymagają tego wsparcia. Trzeba się dzielić wszystkim tym, co mamy, a najbardziej wartościową rzeczą, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi, jest nasz własny czas, zainteresowanie jego problemami - mówiła w czasie uroczystości przewodnicząca Kapituły przyznającej "Lodołamacze" senator Alicja Chybicka, szefowa wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama