107,6 FM

Sprzedaż kopalni Brzeszcze zawieszona

Zawieszono rozmowy pomiędzy SRK a RSG dotyczące umowy na sprzedaż kopalni Brzeszcze - poinformowało w środę wieczorem biuro prasowe Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ta decyzja, jak dodano, ma umożliwić m.in. przeprowadzenie dodatkowych analiz ekonomicznych.

W komunikacie SRK podano, że "w związku z nieuzgodnieniem treści przedwstępnej umowy warunkowej pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA a firmą RSG sp. z o.o. dotyczącej sprzedaży oznaczonej części zakładu górniczego w Brzeszczach, zarząd SRK SA informuje, że negocjacje w tej sprawie zostały bezterminowo zawieszone".

"Decyzja ma umożliwić przeprowadzenie dodatkowych analiz ekonomicznych i prawnych oraz dać czas na dodatkowe konsultacje" - wskazano. W razie wznowienia negocjacji komisja przetargowa SRK, jak dodano, wyda stosowny komunikat.

Według wcześniejszych informacji sprzedaż tzw. zorganizowanej części kopalni Brzeszcze miała być sfinalizowana do 25 września. Wstępne oferty na kupno przedsiębiorstwa złożyły: Węglokoks Kraj, spółka celowa Tauronu - RSG i należąca do Michała Sołowowa spółka FTF Columbus. W piątek SRK poinformowała, że negocjacje ws. sprzedaży kopalni Brzeszcze przedłużono do 30 września. Ostatnio rozmowy były prowadzone już tylko z RSG.

W rozesłanej w piątek wieczorem mediom informacji przedstawiciele SRK podali, że oferta RSG nie odbiega w zasadniczej części od warunków wyartykułowanych 4 sierpnia przez Tauron. SRK poinformowała, że "na obecnym etapie, a negocjacje zmierzają już do końca, trudno uznać złożoną ofertę za respektującą interes Skarbu Państwa". "Mimo tego, reprezentując interesy właściciela, a jednocześnie dbając o los pracowników kopalni i ich rodzin, zapraszamy przedstawicieli RSG do kontynuowania negocjacji w poniedziałek" - podała SRK.

W poniedziałek biuro prasowe Tauronu przekazało w odpowiedzi, że oferta przedstawiona przez RSG "jest propozycją opartą o realia rynkowe, przygotowaną w oparciu o kompleksową, prowadzoną przez kilka miesięcy, także przez ekspertów zewnętrznych, analizę aktywów KWK Brzeszcze i zawiera m.in. propozycję realnych wielomilionowych inwestycji w zakładzie, które zagwarantują mu - po szybkim osiągnięciu zakładanego poziomu wydobycia - wieloletnie funkcjonowanie w oparciu o zasady rynkowe, a górnikom zapewnią bezpieczne miejsca pracy".

Przypominając, że RSG sp. z o.o. to założona przez Tauron Polska Energia spółka celowa, w której - zgodnie z umową wspólników - udziały obejmą Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, ZEW Niedzica i prawdopodobnie FTF Columbus, koncern podkreślił, że zarządy tych podmiotów działają w interesie wszystkich swoich akcjonariuszy, w tym też Skarbu Państwa.

Zdaniem koncernu obecność w RSG kilku partnerów biznesowych - udziałowców spółki - zagwarantuje finansowanie związanego z Brzeszczami projektu na odpowiednim poziomie, a także zbyt produktów tej kopalni. Tauron zastrzegł też, że ofertę RSG przygotowano w oparciu m.in. o doświadczenia restrukturyzacyjne zdobyte w dwóch kopalniach: Sobieskim i Janinie.

Kopalnia Brzeszcze to jeden z dawnych zakładów Kompanii Węglowej - wydzielony z niej i przejęty przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. W taki sposób zrealizowano jeden z punktów styczniowego porozumienia pomiędzy rządem a związkami zawodowymi, zakładającego m.in. przekazanie do SRK najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych do nowej spółki, tzw. Nowej Kompanii Węglowej (NKW).

W maju Tauron podpisał list intencyjny ws. ewentualnego nabycia części aktywów kopalni Brzeszcze, w sierpniu określił jednak warunki brzegowe - jednym z nich było ogłoszenie przetargu. Zarząd Tauronu zaznaczył też m.in., że przed ostatecznym kupnem aktywów SRK powinna przeprowadzić ich restrukturyzację. Tauron podkreślał też, że nabycie części aktywów nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej spółki Tauron PE.

Zgodnie z jednym z załączników do styczniowego porozumienia rządu ze związkami zawodowymi zarząd SRK zobowiązał się, że w przypadku, gdyby nie doszło sprzedaży kopalni Brzeszcze potencjalnemu inwestorowi, zakład zostanie przeniesiony do tzw. Nowej KW.

W ub. tygodniu partnerzy RSG podpisali z FTF Columbus m.in. porozumienie, w którym strony zobowiązały się do podwyższenia kapitału zakładowego spółki celowej do łącznej wysokości 210 mln (pierwotnie wynosił on 150 mln zł) i objęcia udziałów w spółce RSG. W docelowej strukturze RSG partnerzy mają posiadać udziały o wartości po 60 mln zł, z wyjątkiem MARR - 30 mln zł.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama