107,6 FM

Kongres ruchów, Katowice, 24 października

Archidiecezja. Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej odbędzie się 24 października na Wydziale Teologicznym UŚ przy ul. Jordana 18 w Katowicach. Tematem Kongresu będzie Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary. Do udziału zaproszeni są członkowie ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych. Informacje o zgłoszeniach na końcu strony.

Program kongresu:

9.00 - rejestracja uczestników

10.00 - wykład bp. Adama Wodarczyka „Od Evangelii Nutiandi do Evangelii Gaudium” i ks. Bogdana Bieli „Rola ruchów w dziele Nowej Ewangelizacji”

Po przerwie, w trakcie której będzie serwowany ciepły posiłek, o 12.30 ks. Bogdan Kania przedstawi wykład: „Panoramę działań ewangelizacyjnych w archidiecezji katowickiej”.

Następnie, w sesji panelowej swoim świadectwem i wskazówkami podzielą się:

Piotr Werwiński, rozmowa ewangelizacyjna i świadectwo,

Ks. Robert Rosiak, ewangelizacja przez Szkołę Nowej Ewangelizacji,

Dominik Chwolik, ewangelizacja uliczna,

Mirosław i Sabina Sułeccy, ewangelizacja od domu do domu,

Wioletta Iwanicka-Richter, ewangelizacja wśród uzależnionych,

Ks. Piotr Wencel, ewangelizacja wśród biednych,

Andrzej Strączek, ewangelizacja kursem Alpha,

Ks. Jarosław Ogrodniczak, ewangelizacja narzeczonych i małżonków,

Henryk Król, ewangelizacja internetowa „Szukając Boga”.

W części warsztatowej odbywającej się w grupach będzie możliwość poznania nowych metod ewangelizacji.

Po zakończeniu warsztatów o 17.00 odbędzie się Msza w krypcie katedry. Przewodniczyć jej będzie bp Adam Wodarczyk. Na Eucharystię zaproszeni są wszyscy członkowie wspólnot i ruchów.

Zgłoszenia:

Każdy ruch, stowarzyszenie lub wspólnota modlitewna zgłasza mailem listę uczestników kongresu Annie Winiarskiej (kongresr2015@gmail.com) do środy 14 października w liczbie nie większej niż 10 osób. Zgłoszenia dokonuje lider ruchu lub osoba przez niego upoważniona. Karta zgłoszenia jest w załączniku. Przekroczenie limitu jest możliwe po uprzednim uzyskaniu zgody Anny Winiarskiej.

Ruchy chcące zaprezentować swoje wydawnictwa będą miały do dyspozycji stoliki. Zapotrzebowanie na stolik proszę zgłaszać do Anny Winiarskiej (kongresr2015@gmail.com , tel. 501 739 851).

Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 20 zł od osoby. Wpłatę za uczestników Kongresu, każdy ruch, stowarzyszenie lub wspólnota modlitewna, wpłaca w kwocie 20 zł razy liczba osób na rachunek złotówkowy Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w ING Banku Śląskim S.A., najpóźniej do środy 14 października.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

40-014 Katowice, Pl. Ks. Emila Szramka 2/13 

32 1050 1214 1000 0090 3030 8622

 z dopiskiem: Kongres 2015, Nazwa Ruchu, Stowarzyszenia lub Wspólnoty Modlitewnej i za ile osób jest wpłata.

Prosimy każdy ruch, w miarę możności, o przyniesienie ciasta.

« 1 »
DO POBRANIA: |

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama