107,6 FM

wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Czyhali przy tym, żeby Go pochwycić na jakimś słowie. Łk 11,54

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:

„Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.

Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”.

Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.


Mowa to więcej niż krew – tak brzmi motto książki „LTI. Notatnik filologa” Victora Klemperera, jednej z najważniejszych pozycji poświęconych totalitaryzmowi. Tak, słowa służą nie tylko dochodzeniu do prawdy, roztrząsaniu – bez gniewu i uprzedzenia – istotnych problemów. Słowa są także narzędziem walki. Dezawuowanie interlokutora, wykazanie mu choćby pozornej sprzeczności w argumentacji, może być częścią publicznej dysputy, tzn. takiej sytuacji, w której rozmówcy nie tyle chcą się przekonywać nawzajem, co, stosując wszystkie erystyczne manipulacje, pogrążyć przeciwnika i jego stanowisko. Czyhać można w takim przypadku na nie do końca jednoznaczny kontekst wypowiedzianych słów, czyhać na moment, kiedy można będzie próbować znaczenie słów przekręcić –choćby nieznacznie, ale jak się da, to oczywiście, i diametralnie. W przywołanym fragmencie Ewangelii według św. Łukasza uczeni w Prawie nie chcieli dochodzić prawdy, chcieli – czyhając, by pochwycić Jezusa na „jakimś słowie” – z Nim walczyć.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..