107,6 FM

Marsz Niepodległości - zgłoszony!

W najwcześniejszym możliwym terminie Witold Tumanowicz, Krzysztof Bosak i mec. Łukasz Moczydłowski zgłosili informację o organizacji marszu 11 listopada. Warto przypomnieć, że od września 2015 obowiązują nowe zasady organizacji zgromadzeń publicznych.

Prezydent Andrzej Duda 25 września podpisał ustawę, która wprowadza zmiany dotyczące publicznych zgromadzeń. Konieczność uregulowania na nowo tych przepisów wynikała m.in. z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (z 2014), który stwierdził, że cześć obowiązujących zasad jest niezgodna z Konstytucją. Chodziło m.in. o to, że wcześniej prawo definiowało pojęcie zgromadzenia przez kryterium liczebności. W związku z tym nie było możliwości zagwarantowania ochrony zgromadzeniom mniej licznym. Nowa ustawa wprowadziła definicję zgromadzeń jako "zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych".

Ale to nie jedyna nowość w przepisach. Podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa precyzuje także zasady dotyczące organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie. Według obowiązujących przepisów w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej marszów w tym samym czasie i miejscu lub których trasy pokrywają się, organ gminy nie później niż na 120 godzin przed planowaną datą będzie wzywał organizatorów na rozprawę administracyjną w celu zmiany czasu lub miejsca marszu. Jeśli na rozprawie organizatorzy marszów nie dojdą do porozumienia, o pierwszeństwie zdecydują data, godzina oraz minuta wniesienia zawiadomienia.

Organizatorzy mogą najwcześniej poinformować gminę, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie, na 30 dni przed terminem planowanego wydarzenia. O Marszu Niepodległości już poinformowano 12 października w warszawskim Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zatem według przepisów można się spodziewać, że będzie on miał pierwszeństwo.

Witold Tumanowicz, Krzysztof Bosak i Łukasz Moczydłowski zapowiadają, że marsz jak w ubiegłych latach, wyruszy z Ronda im. Romana Dmowskiego w kierunku błoni Stadionu Narodowego. Początek o godzinie 13:00.

Stowarzyszenie organizujące marsz zaprosiło do udziału prezydenta Andrzeja Dudę.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama