107,6 FM

Mieć czy nie mieć? A jeśli tak, to jak mieć?

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem”.

Lecz On mu odpowiedział: „Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?”

Powiedział też do nich: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”.

I opowiedział im przypowieść: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: «Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów». I rzekł: «Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj».

Lecz Bóg rzekł do niego: «Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?»

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.


Roztropność i dbałość o godne warunki życia nigdy w Piśmie nie są kwestionowane. Ale bogacić się winniśmy uczciwie, z umiarem, mając wzgląd na bliźnich. Samo posiadanie, pozbawione radości dzielenia się, dawania innym, nie ma sensu. W końcu każdy darowany przez nas drugiemu człowiekowi pieniądz, czas czy gest wracają do nas pomnożone. Dręczy nas jeszcze jedna pokusa: zabezpieczyć się na wszelką sytuację, zaplanować los naszych dzieci, wziąć własny los w swoje ręce. A przecież to nie my decydujemy o szczęściu czy nieszczęściu, o dostatku czy biedzie, o zdrowiu czy chorobie. Nie wolno zapominać, że nasz los jest kruchy i tylko jeden Bóg go zna. Ten Bóg, który uczy miłości, miłosierdzia, współczucia, troski i pokory wobec darowanego nam czasu. Zaufanie Jego miłości, złożenie swojego życia w Jego ręce, oddanie się do dyspozycji jako narzędzie Jego woli, to najpewniejsza i najlepsza z polis na życie wieczne.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..