107,6 FM

77 tys. osób świętuje w stolicy

Dzień Edukacji Narodowej: większość nauczycieli to kobiety. Co drugi - ma najwyższy stopień awansu zawodowego.

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Według danych GUS, w województwie mazowieckim na koniec 2014 r. w edukacji pracowało 166 809 osób (o 5,5 proc. więcej w stosunku do 2013 r.).

Liczba nauczycieli wzrosła niemal we wszystkich typach szkół. W roku szkolnym 2014/2015, w stosunku do poprzedniego okresu, najbardziej wzrosła liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (o 8,2 proc.) i ponadgimnazjalnych (o 7,2 proc.).

Wyjątkiem są szkoły wyższe - tu liczba nauczycieli zmniejszyła się o 3,1 proc.

Zawód nauczyciela wykonują przede wszystkim kobiety. W ubiegłym roku na Mazowszu wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego 99 proc. stanowiły kobiety, natomiast w szkołach wyższych odsetek ten wyniósł 43 proc.

Niemal co drugi (46,7 proc.) mazowiecki nauczyciel to nauczyciel dyplomowany, a więc posiadający najwyższy stopień awansu zawodowego.

W Warszawie na koniec ubiegłego roku w edukacji pracowały 76 804 osoby (wzrost o 7,4 proc. w stosunku do 2013 r.), natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4505,37 zł (wzrost o 3,5 proc.).

Tymczasem 20 tysięcy nauczycieli zamierza protestować dziś przed Kancelarią Premiera przeciwko "wszelkim próbom związanym z likwidacją uprawnień nauczycielskich". 

Protest organizuje Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama