107,6 FM

PSL chce więcej pieniędzy na starszych

PSL proponuje, aby 2 proc. ze składki rentowej płaconej przez pracodawców było przeznaczane na fundusz senioralny - poinformował w sobotę Władysław Kosiniak-Kamysz. Według niego dałoby to 7-8 mld zł na opiekę nad osobami starszymi.

Jak przypomniał wiceprzewodniczący PSL i szef resortu pracy i polityki społecznej, składka rentowa 4 lata temu została podniesiona do 8 proc. podstawy wymiaru składki. "My teraz proponujemy, żeby nie obniżać tej składki, pomimo że jest dużo lepsza sytuacja na rynku pracy i jej większa ściągalność, proponujemy te 2 proc. przeznaczyć na fundusz senioralny" - powiedział PAP Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że przy większej liczbie osób pracujących dałoby to ok. 7-8 mld zł z przeznaczeniem na zadania związane z opieką nad osobami starszymi, m.in. bardzo dobre funkcjonowanie domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu dla seniorów czy asystentów osób starszych.

"Demografia się niezwykle zmienia, już teraz 80-latków i starszych mamy ponad 1,5 mln, a stulatków ponad 5 tys., a będzie ich z roku na rok przybywać" - zauważył Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że rodzina stanowi główny punkt programu PSL.

Według niego opieka nad seniorami generuje nowe miejsca pracy w sektorze tzw. srebrnej gospodarki - produktów i usług adresowanych do osób starszych. "To jest gałąź gospodarki, która będzie się najdynamiczniej rozwijać w najbliższym czasie, tu starsi dają prace młodym, a nie starzy odbierają pracę młodym" - zaznaczył.

Podczas spotkania w Krakowie PSL przedstawiło też swoją propozycję dotyczącą kredytów hipotecznych. Jak poinformował wicewojewoda małopolski Wojciech Szczepanik, partia ta, opowiadając się za takim samym traktowaniem kredytobiorców złotówkowych i walutowych, chce aby ponosili oni odpowiedzialność tylko do wartości kredytowanej nieruchomości.

"Opowiadamy się za rozłożeniem odpowiedzialności pomiędzy instytucje finansowe a kredytobiorców" - podkreślił Szczepanik.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama