107,6 FM

Pianino sygnowane przez Chopina trafiło do Polski

Uroczyste przekazanie pianina marki Pleyel z 1847 r. na własność Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przez Fundację Chopinowską w Miami odbyło się w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. " Pianino to jest sercem ekspozycji " - mówił dyr. Artur Szklener.

"Dla dziedzictwa Fryderyka Chopina, dla Muzeum i Instytutu dwa typy obiektów są szczególnie ważne - mówił podczas poniedziałkowej uroczystości dyrektor NIFC Artur Szklener. - Pierwsze, to te obiekty, te artefakty, które Chopin naznaczył własną ręką; mamy w naszych zasobach jego rękopisy, manuskrypty muzyczne, listy. Mamy też jego podpisy, a jeden jest szczególny. Drugi typ niezwykle ważnych przedmiotów obiektów to te, które mają duszę muzyczną - to instrumenty. A już najważniejsze są te (...) na których kompozytor wykonywał swoje dzieła. Nasza dzisiejsza uroczystość dotyczy obiektu, który łączy te dwa wspaniałe nurty: pianina firmy Pleyel z autografem Fryderyka Chopina" - podkreślił Szklener.

Pianino marki Pleyel z autografem Fryderyka Chopina zostało obecnie przekazane na własność przez Fundację Chopinowską z Miami Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina. Pianino to od dwóch lat było w depozycie Muzeum i - jak zapewnił Szklener "eksponowane w salonie Chopina w naszym Muzeum było i jest kluczowym punktem oprowadzania gości, jest sercem ekspozycji".

Nieobecna na uroczystości Blanka A. Rosenstiel, założycielka i prezydent Fundacji Chopinowskiej z Miami i Konsul Honorowy RP w Miami przekazała list, który został odczytany przez dyrektor tej Fundacji Jadwigę Gewert. "Moja miłość do muzyki Chopina znalazła m.in. wyraz w organizowanym od 1975 r. Amerykańskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Podczas pierwszego konkursu nie było ani jednego przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, a obecnie, 40 lat później, z dumą mogę powiedzieć, że aż dwóch laureatów naszego konkursu znalazło się bez eliminacji w konkursie głównym XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina" - napisała Blanka A. Rosenstiel.

"Pianino jest wspaniałym darem, symbolizuje muzykę, a muzyka jest jednym z najlepszych +instrumentów+ kulturalnej dyplomacji - mówił uczestniczący w wydarzeniu zastępca szefa misji w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych John C. Law. - Muzyka symbolizuje serdeczną przyjaźń między krajami i narodami. A siła i wymowa tego daru objawiać się będzie każdego dnia w oczach gości z całego świata, którzy odwiedzać będą to muzeum" - dodał Law.

Historia pianina Pleyel z roku 1847 o numerze seryjnym 13555, jest niezwykle ciekawa; instrument posiada autograf Fryderyka Chopina, złożony prawdopodobnie na prośbę osoby kupującej - uczennicy mistrza. Kompozytor osobiście wybrał instrument i sygnował go swoim podpisem w celu umożliwienia uczennicy rozpoznania rekomendowanego instrumentu w fabryce fortepianów Pleyel.

Pianino powędrowało najpierw do Rumunii, a następnie do Włoch i USA. Wiosną 2009 r. zostało przekazane Fundacji Chopinowskiej w Miami (The Chopin Foundation of the United States). Fundacja zdecydowała, że odda instrument w depozyt do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Wydarzenie to miało miejsce w 2009 roku, a instrument zaprezentowano w ramach nowej ekspozycji stałej Muzeum Chopina otwartej w roku 2010, w dwusetną rocznicę urodzin Chopina. Teraz zdecydowano się przekazać instrument na własność Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

W poniedziałkowej uroczystości przekazania instrumentu udział wzięli m.in.: zastępca szefa misji w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych John C. Law, dyrektor Chopin Foundation Jadwiga Gewert, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener oraz kurator Muzeum Fryderyka Chopina Maciej Janicki. Wśród gości była również Ewa Rubinstein.(PAP)

abe/ mhr/

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama