107,6 FM

Poszukiwanie Boga

Kard. Gerhard Ludwig Müller - prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczący Międzynarodowej Komisji Teologicznej, teolog dogmatyk - otrzymał dziś tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Uroczystość w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego poprzedziła Msza św. w katedrze wrocławskiej pod przewodnictwem laureata. W homilii niemiecki kardynał przypomniał, że dobry Bóg pragnie byśmy Go znaleźli, a także naszego zbawienia.

- Znalezienie Boga może się dokonać na drodze rozeznania piękna. Chrześcijanin musi więc mieć oczy szeroko otwarte, aby widzieć piękno. Na drogach ziemskiej wędrówki człowiek zdumiewa się i zachwyca pięknem stworzenia - mówił.

Kaznodzieja nawiązał też do słów papieża Jana Pawła II wygłoszonych przed laty we Wrocławiu - "Istnieje nierozerwalna więź między prawdą i miłością a samą ludzką moralnością i kulturą". - Od każdego człowieka Bóg oczekuje odpowiedzi pełnej miłości na wezwanie do świętości. Tak każdy z nas może dziś ponownie usłyszeć w sercu wołanie: "Bądź czujny, bo w chwili, w której się nie domyślasz Chrystus przyjdzie" - dodał.

Kard. Müller mówił również o liście biskupów polskich do niemieckich sprzed 50 lat. - Tak bardzo żywe było doświadczenie krzywd i cierpień spowodowanych działaniami II wojny światowej. Biskupi polscy rozumieli co znaczy znaleźć Pana. Stąd w imię miłości do Boga wyciągnęli ręce w geście prośby i przebaczenia do biskupów niemieckich - kontynuował. Zaznaczył, iż był to doniosły akt, chociaż przez wielu jeszcze niezrozumiały. Wyznaczył on drogę szukania jedności pomiędzy narodami i innymi społecznościami, jak też przypominał o tym, że poszukiwanie Boga może przebiegać też przez przebaczenie i pojednanie. - Chrystus nie pozostawia złudzeń i Ewangelia jest jasna. Mówi zbawiciel o tym, by zostawić dar ofiarny przed ołtarzem, a najpierw pojednać się z bliźnimi - tłumaczył. Zachęcał również byśmy zachwycili się świętością.

Posłuchaj całej homilii:

Po Eucharystii uczestnicy uroczystości udali się do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, gdzie odbyła się zasadnicza część nadania doktoratu honoris causa kard. Gerhardowi Müllerowi.

Senat Uczelni swoją decyzję uzasadnia m.in. zasługami kardynała na płaszczyźnie przekazywania prawdy wiary i rozwijania teologii dogmatycznej. Mocno akcentowane jest także uprawianie przez kard. Müllera, teologii bliskiej życiu. - Teologiczne myślenie monachijskiego Profesora zmieniało się i kształtowało przez bezpośredni kontakt ze skrajnym ubóstwem (…) - mówił w laudacji ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektora PWT. - Po zakończeniu wykładów i akademickich dysput profesor Müller wyjeżdżał w przerwach semestralnych z Monachium przez ponad czternaście lat do najuboższych wiosek peruwiańskich Andów i do dzielnic slumsów Limy, La Paz czy Sao Paolo, dzieląc życie z najuboższymi ludźmi.

Na zakończenie rektor PWT dodał: - Patrząc jedynie na to, co dla nas zewnętrzne, możemy stwierdzić, że jest on wyjątkowym człowiekiem i jednym z najwybitniejszych współczesnych teologów. W swoim życiu i twórczości wpatrzony jest nieustannie we wcielone Słowo Ojca.

Kard. Gerhard Ludwig Müller wygłosił następnie wykład pt. "Trynitarna geneza Kościoła". Zwrócił w nim uwagę, że Kościół nie jest wspólnotą religijną założoną przez człowieka. Przekonywał, że jego byt i posłannictwo można zrozumieć tylko patrząc przez pryzmat samoudzielania się Trójjedynego Boga. Nowy doktor honorowy PWT dziękował także za przyznaną godność podkreślając, że jest ona dla niego zaszczytem.

Posłuchaj wykładu kard. Gerharda Müllera:

Nadanie doktoratu honoris causa kard. G. Müllerowi było elementem obchodów jubileuszu 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we Wrocławiu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama