107,6 FM

Człowiek to nie GMO!

Abp Henryk Hoser: Niezbędna jest właściwa ochrona prawna ludzkiego genomu.

Człowiek nie może być „organizmem genetycznie modyfikowanym” - GMO. Niezbędna jest więc właściwa ochrona prawna ludzkiego genomu – podkreśla w rozmowie z KAI Przewodniczący Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych abp Henryk Hoser. W czasie dzisiejszego posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. bioetycznych przy KEP rozmawiano o niebezpieczeństwie nadużyć eugenicznych i kwestią niepłodności małżeńskiej. Abp Hoser ujawnił KAI, że w grudniu Zespół wyda dokument na ten temat.

Eksperci zwrócili uwagę, że genom człowieka będący jednym największych dziedzictw ludzkości nie podlega dziś w Polsce odpowiedniej ochronie prawnej. W związku tym przygotowują specjalny dokument, który pojawi się jeszcze przed końcem bieżącego roku. - Tam gdzie nie ma właściwego prawodawstwa i skutecznego jego egzekwowania zawsze może dochodzić do nadużyć. Dlatego obecny brak ochrony prawnej genomu jest otwartą furką do kontynuowania i rozwijania różnego rodzaju nadużyć – ostrzega abp Hoser.

Przewodniczący Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP zwrócił uwagę, na niebezpieczeństwo ingerowania w ludzki genom. - Nadużycia eugeniczne mogą przełożyć się na życie następnych pokoleń. Ingerencje genetyczne mogą mieć charakter zarówno pozytywny jak i negatywny poiedział KAI abp Hoser.

Jego zdaniem do pewnych plusów można zaliczyć sytuacje w której inżynieria genetyczna pozwala usunąć pewne choroby natury genetycznej bez naruszania integralności człowieka i jego życia. Z drugiej zaś strony niebezpieczne jest wykorzystywanie genetyki do uzyskania jakiś konkretnych cech człowieka na zamówienie np. kolor oczu czy innych cech fizycznych bądź intelektualnych. Abp Hoser podkreślił, że człowiek nie może być „organizmem genetycznie modyfikowanym”.

Eksperci zajęli się również zagadnieniem niepłodności małżeńskiej. Zwrócono uwagę, że u jej podstaw leżą zarówno przyczyny behawioralne a więc ludzkie zachowania jak i przyczyny psychiczne. - Niepłodność nie jest w istocie chorobą (jednostką nozologiczną) ale zespołem będącym wynikiem szerokiej gamy różnych chorób i zaburzeń. W związku z tym właściwe jej leczenie polega na odpowiednim zdiagnozowaniu konkretnej jednostki chorobowej i jej wyleczenie co może zaowocować przywróceniem płodności - powiedział abp Hoser. Zapowiedział jednocześnie, że również w tej kwestii Zespół ds. Bioetycznych KEP wydany w najbliższym miesiącu właściwy dokument.

W czasie obrad rozmawiano również na temat uchwalonych ustaw poświęconych zagadnieniom bioetycznym. – Istnieje konieczność takiej korekty tych ustaw, aby miały na uwadze integralne dobro osoby ludzkiej – podkreślił abp Hoser.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama