107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Przez nią [litość serdeczną Boga naszego] z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić w stronę pokoju. Łk 1,78-79

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc:

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił,
i wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi Dawida:
jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków;
że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu, Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani
służyć Mu będziemy bez lęku,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
po wszystkie dni nasze.
A i ty, dziecię, zwać się będziesz
prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi;
Jego ludowi dasz poznać zbawienie,
przez odpuszczenie mu grzechów,
dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
by światłem stać się dla tych,
co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju”.


Jakież to niełatwe – przedstawiać przygotowania! Jakież to trudne – zapowiadać wstęp! A właśnie to wszystko czyni w swoim proroctwie Zachariasz, ojciec tego, którego znać będziemy jako Jana Chrzciciela. Lecz Jan w momencie, w którym Zachariasz – napełniony Duchem Świętym, w prorockim uniesieniu – rysuje przyszłość, jest dziecięciem tylko; prorokiem Najwyższego zwać się będzie znacznie później; czas, kiedy będzie prostował ścieżki Panu, dopiero ma nadejść. Jakiż w tym proroctwie wielki ciężar złożony na barki chłopca i jak trudna droga przed tym, który długo miał przebywać na pustkowiu, zanim ukazał się przed Izraelem, i da ludziom poznać zbawienie, odpuści grzechy przez litość serdeczną Boga. Jan Chrzciciel – który zapamiętany zostanie przede wszystkim ze względu na chrzest, jakiego udzielał w Jordanie, zaś przez sztukę malarską za sprawą swej męczeńskiej śmierci – słyszy słowa swego ojca jako niemowlę. Czy je rozumie?

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter