107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. J 1,45

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra.

Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu”.

Rzekł do niego Natanael: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”

Odpowiedział mu Filip: „Chodź i zobacz”.

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”

Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”

Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.

Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.


Tego odkrycia Filip nie zachowuje zachłannie dla siebie. Natychmiast opowiada o nim Natanaelowi. Tak postępuje człowiek powołany – odkrytego właśnie skarbu nie zatrzymuje dla siebie. Zaraz chętnie dzieli się nim z przyjacielem. Bo czy o takiej wieści można nie opowiadać innym? Wezwanie „pójdź za Mną” Jezus w ciągu wieków kierował do wielu ludzi. Także i my, chrześcijanie trzeciego tysiąclecia, powołani jesteśmy, by w plątaninie dróg ludzkiego życia zawsze wybierać tę, po której kroczy Chrystus. Bo przecież tylko idąc za Nim, trafimy kiedyś do domu Ojca. Czy już odkryliśmy tę prawdę? Czy już wiemy, że nie kto inny, ale właśnie Jezus jest najpełniejszą odpowiedzią Boga na ludzkie bóle, oczekiwania i tęsknoty? Ten, kto tę prawdę odkrył, nie potrafi jej zachować tylko dla siebie. Jak Filip będzie każdemu, na kim mu zależy, opowiadał: „Znaleźliśmy Tego, dzięki któremu nie musimy się okłamywać, że życie ma jakiś sens”. Bo to naprawdę niesamowita wieść: dla Boga nie jesteśmy zabawką w grze doczesnych żywiołów. On naprawdę chce dla nas szczęśliwej wieczności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..