107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. Mk 6,34


Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”.

Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”.

Rzekli Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?”

On ich spytał: „Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie !”

Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”.

Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.

A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.


Czy większość może pobłądzić? Może. W historii mamy liczne przykłady – rewolucje francuska, radziecka, nazizm w Niemczech. A i współczesna demokracja, legalizująca aborcję, prostytucję, homoseksualizm, czyż nie jest dowodem na to, że większość może zbłądzić? A w Biblii czyż lud Sodomy nie zbłądził w swej większości? Czy więc bać się demokracji? Czy demokracja jest dobrą ścieżką? Demokracja jest tylko jedną z możliwości. Jest bowiem coś o wiele ważniejszego niż ustrój państwa. W dzisiejszej Ewangelii lud błądził, ponieważ nie miał pasterza, kogoś, kto przekazałby mu niezmienną prawdę o Bogu i człowieku. Zabrakło fundamentu, na którym zasadza się wszelkie dobro. Można różnie organizować ustrój państwa, ale nie można pogwałcić prawa Bożego. Dlatego początkiem dobrych rządów jest prawdziwa wiara rządzących. Mądry król może się okazać dużo lepszym rozwiązaniem niż zdemoralizowany samorząd. Czyż Parlament Europejski legalizujący homoseksualizm nie wygląda jak samorząd Sodomy? Dokąd prowadzi swój lud? Lud Europy potrzebuje dziś Pasterza i głęboko wierzących przywódców.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter