107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.


Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc nieco dalej ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.


Szymon i Andrzej, Jakub i Jan nie wahali się nawet przez moment, jak pisze ewangelista, poszli za Jezusem natychmiast, zostawiając bliskich i swój świat. A przecież mieli jakieś zobowiązania, uczucia, przyzwyczajenia, bliskie osoby. Zupełnie jak my wszyscy, zatopieni we własnej rzeczywistości, uwikłani w mnóstwo spraw i powinności, z naszymi marzeniami i dążeniami. A jednak powołani przez Jezusa pierwsi apostołowie potrafili odróżnić ten jeden właściwy głos powołania. Każdego dnia zalewa nas fala spraw do zrobienia, ofert poprawy życia, obietnic lepszego jutra. Dajemy się osaczyć przez natłok powinności i obowiązków różnych kategorii, ale często nie tych najważniejszych. Największą zaś trudnością, przed którą staje człowiek, jest zdolność dokonywania właściwych wyborów, ustawienie spraw w dobrej hierarchii, rozróżnienie kwestii najistotniejszych od tych błahych. Bo przecież jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne znajduje się na właściwym miejscu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter