107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, 
by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,
 by mieli władzę wypędzać złe duchy.


Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.

Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.


Człowiek sam w sobie jest tylko człowiekiem i dlatego czyni to, co potrafi uczynić człowiek. Jednak czasem zdarza się,
że Bóg daje człowiekowi prawo do korzystania z Bożej mocy.
 Jeżeli więc człowiek wyrzuca złego ducha, to nie dlatego,
 że posiada jakąkolwiek władzę nad nim. To Bóg, stwórca wszelkiego istnienia, decyduje, że słowo tego człowieka będzie dla złego ducha wiążące. Na tej zasadzie Bóg tworzy Kościół, powołując ludzi do poszczególnych posług i wyposażając ich
 w niezbędne możliwości. Tak więc Bóg ustanowił kiedyś Dwunastu, aby mogli głosić naukę i wyrzucać złe duchy, a dziś biskup, na podstawie władzy danej mu przez Boga, może mianować egzorcystę, który od tego właśnie momentu, ku zdziwieniu ateistów, skutecznie złe duchy wyrzuca. Chrystus działa dziś poprzez Kościół, który sam w tym celu ustanowił. Dlatego droga do Boga wiedzie przez Kościół, obojętnie, czy to się komuś podoba, czy nie. Oczywiście można iść własną drogą, o własnych, ludzkich siłach, ale to złe duchy raczej rozśmieszy, niż przestraszy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter