107,6 FM

Nie tylko dla nauczycieli

W tym roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, filia w Chorzowie świętuje 70-lecie swojego istnienia. Uroczyste obchody przypadają na 26 stycznia.

Od 2007 r. biblioteką kieruje Jolanta Drosdzol, która już podczas nauki w liceum zaczęła marzyć o pracy właśnie w tym miejscu. Jej pragnienie się spełniło i dziś razem z trójką pracowników sprawuje pieczę nad liczącym ponad 49 tysięcy księgozbiorem.

- Od czasów liceum  moje życie związane jest z tą biblioteką - opowiada. -  Najpierw jako czytelniczki, potem była praktyka studencka, a potem z przerwami praca nauczyciela bibliotekarza i w końcu stanowisko kierownika.  Czy to trudna praca? Wszędzie napotykamy na trudności, ale jak się coś kocha, to z założenia jest to lekkie. A ja tę pracę kocham.

Wszystko zaczęło się Biblioteki Oddziału Grodzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Chorzowie. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej pochodzi z 26 stycznia 1946 r. Tego dnia zapisano pierwszych 200 książek, z których mogli korzystać wypożyczający. Według danych statystycznych zamieszczonych w „Kwestionariuszu dla bibliotek na terenie miasta Chorzowa”, zarejestrowano ich wtedy 20. W 1947 r. ich liczba wzrosła o 19.  21 maja 1958 r. placówkę przekształcono w Miejską Bibliotekę Pedagogiczną.

Od kiedy w 1976 r. decyzją ministra oświaty i wychowania zmieniono statut i nazwę bibliotek pedagogicznych nazwa biblioteki zmieniła się na istniejąca do dziś. W statucie biblioteki z tamtego czasu czytamy: „Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych, oświatowych, wspomaga proces kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pedagogicznych”. I takie też są jej funkcje do dziś w chorzowskim środowisku nauczycielskim.

Biblioteka jest skomputeryzowana. W styczniu 2005 r. uruchomiono zautomatyzowany system wypożyczeń w programie bibliotecznym Libra 2000. Rok później zostało udostępnione użytkownikom biblioteki Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

W ostatnich latach w bibliotece organizowane są cykliczne spotkania samokształceniowe nauczycieli doradców metodycznych, nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy i podejmujących pierwszy raz pracę w szkole. 

Jest to też miejsce znaczące ze względu na organizację istotnych dla środowiska Chorzowskich Spotkań Nauczycieli Twórczych, czy Chorzowskich Spotkań Oświatowych. Dyrektor Jolanta Drosdzol od kilku lat jest przewodniczącą Rady Programowej „Chorzowskich Zeszytów Dydaktycznych”. Stale pisze do miejskiego miesięcznika „Hajduczanin”. 

Od kilkudziesięciu lat wypożyczający tu książki mogą korzystać z niekonwencjonalnych zajęć, których podstawę stanowią książki. Biblioteka organizuje zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii, w tym z wykorzystaniem teatrzyku „Kamishibai” dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  

Nie tylko chorzowscy nauczyciele korzystają z czytelni biblioteki, w której są dostępne nie tylko encyklopedie, słowniki, leksykony, ale ponad 200 tytułów czasopism.   

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama