107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to,
aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.


Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.


Dyskrecja w dawaniu jałmużny, w poście oraz w modlitwie nie jest tylko kwestią dobrego smaku. Jezus nie przestrzega nas przed wykonywaniem pobożnych uczynków na pokaz ze względu na krytyczne uwagi bliźnich, podrażnionych wystawianiem na widok publiczny dowodów naszej domniemanej świętości. To nie krytyka, ale możliwy podziw ludzi jest problemem. Czy nie tego właśnie poszukują ci, którzy usilnie starają się, aby ich doskonałość została doceniona? Ludzkie pochwały, choć przyjemne i bardzo przez nas pożądane, w rzeczywistości są poważnym zagrożeniem – zwłaszcza wtedy, gdy łączą się ze sprawami ducha. Ich słodycz tylko pozornie syci i zadowala. Gdy nie postawimy jej tamy, wówczas szybko może uzależnić; oblepi i unieruchomi skrzydła naszego ducha, przyklejając go do ziemi. Wtedy zaczyna się dramat.
Orły piękne są przecież tylko w locie – gdy chodzą po ziemi,
stają się śmieszne i nieporadne. Wówczas też najłatwiej je upolować.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..