107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”.


Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.

Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami ?”

Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”.


Jest wiele więzień, w których człowiek może się znaleźć. Ale jest jedna niewola, z której człowiek nie jest w stanie uciec o własnych siłach. To niewola własnego JA. Jezus nie przyszedł na świat, by robić polityczne rewolucje czy wyrywać kraty więziennych okien. On przyszedł po to, by uwolnić nas od siebie samych. Kondycja moralna Europy to objawy choroby własnego JA, jaką jest grzech. Choroba jest śmiertelna, ale, dzięki Bogu, uleczalna. Choć proces leczenia bywa czasami bardzo trudny i bolesny. Jezus mówi: „Pójdź za Mną” nie dlatego, że On nas potrzebuje, ale dlatego, że my Go potrzebujemy. Więc idźmy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter