107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Mt 20,21

Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: „Oto idziemy do Jerozolimy: tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie; a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i upadając Mu do nóg, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: „Czego pragniesz?”
Rzekła Mu: „Po wiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”.
Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”.

Gdy dziesięciu to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem.

Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.


To chyba jedno z bardziej dramatycznych wyznań Jezusa – chwila, kiedy w drodze do Jerozolimy oznajmia Dwunastu prawdę o czekającej Go straszliwej męce. A co na to uczniowie? Dwaj z nich – notabene szczególnie Jezusowi bliscy – próbują wykorzystać sprzyjającą okazję, aby przy wsparciu matki zapewnić sobie uprzywilejowaną pozycję w królestwie niebieskim. Pozostali reagują z oburzeniem. Prawdopodobnie jednak nie z powodu niestosownego charakteru tej interesownej prośby, sformułowanej tak nachalnie i bezpardonowo, bez wrażliwości na uczucia samego Jezusa. Przecież ci dwaj prosili dokładnie o to, co chcieliby uzyskać także pozostali. Ubiegli jednak całą resztę, sprytnie realizując plan wybicia się ponad wszystkich. Oburzające, prawda? Tymczasem Jezus nikogo nie potępia, choć zna doskonale zamysły serc uczniów. Podobnie traktuje i nas, gdy wciąż chcemy tylko załatwiać z Nim nasze interesy. Bóg wie przecież, że nie jesteśmy w stanie pić z Jego kielicha. Dlatego sam wypija nasz. Aż do dna.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter