107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Mt 21,43

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: «Uszanują mojego syna».

Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: «To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo». Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”

Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.

Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: «Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach». Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda iego owoce”.

Arcykapłani i faryzeusze słuchając Jego przypowieści poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go ująć, lecz bali się tłumów, ponieważ Go miały za proroka.


Bóg kocha nas zawsze i niezmiennie pragnie naszego nawrócenia. Jednak co jakiś czas zdarza się tak, że jest jakaś wyjątkowa okazja sprzyjająca nawróceniu, zbliżeniu się do Boga. W Biblii nazywa się to „czasem łaski”. Na przykład gdy przyszedł Jezus, czy Bóg w tym okresie pragnął naszego nawrócenia bardziej niż przedtem czy potem? Nie. Bóg pragnie naszej miłości wciąż tak samo, a jednak okoliczność przyjścia Syna Bożego na ziemię była tylko w określonym czasie, który trwał i przeminął. Podobnie dzieje się w życiu każdego z nas. Bóg przygotowuje różne momenty, sytuacje, stawia różnych ludzi, różne teksty, na które trafiamy. To są właśnie te momenty, to są okazje, które również przemijają. Czy to trwa w nieskończoność? Niestety nie, bowiem nasze życie na tej ziemi kiedyś się skończy i więcej okazji nie będzie. Trzeba więc, byśmy nie przegapiali tych momentów wołania. Poszli za natchnieniem, zbliżali się do Boga, wykorzystywali czas łaski, w którym odczytujemy wezwanie Boże.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter