107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek.


Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: „Czemuście Go nie pojmali?”

Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia”.

Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”.

Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni ?”

Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”.
I rozeszli się każdy do swego domu.


Popularne jest przekonanie, że Jezus był jedynie dobrym człowiekiem o wysokich zasadach moralnych. Ewentualnie prorokiem. Były agnostyk i profesor na Uniwersytecie w Cambridge C.S. Lewis twierdził, że człowiek, który mówiłby to, co Jezus, byłby albo szaleńcem, albo samym diabłem z piekła. Hipoteza o tym, że Jezus był kłamcą, upada w obliczu Jego moralnej czystości i godności, które można znaleźć w każdym Jego słowie i czynie. A może Jezus był szaleńcem? Philip Schaff, historyk, mówi: „Jezus (…) zawsze dawał najmądrzejszą odpowiedź na podchwytliwe pytania, ze spokojem i pełną świadomością zapowiedział własną śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie trzeciego dnia, zesłanie Ducha Świętego, założenie Kościoła, zniszczenie Jerozolimy – przepowiednie, które w pełni i bez wyjątku się sprawdziły. Postać tak wyjątkowa (…) nie może być ani oszustem, ani kimś wymyślonym, ani szaleńcem”. Nic dziwnego, że nikt nie przemawiał tak jak ten człowiek. Bo Jezus to Ktoś znacznie więcej niż człowiek.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..