107,6 FM

Co z adopcją?

Od rana staraliśmy się uzyskać informację od ośrodka adopcyjnego w sprawie adopcji zagranicznej dziecka, o której pisaliśmy na stronie "Gościa".

Chcąc uzyskać informacje w sprawie adopcji zagranicznej, która wzbudziła zaniepokojenie prawnych opiekunów chłopca oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Sieroctwu Społecznemu i Wspierania Rodzinnych Form Opieki nad Dzieckiem „Rodzina”, wystąpiliśmy z pytaniami do lubelskiego ośrodka adopcyjnego.

Chcieliśmy wiedzieć m.in., czy częstą praktyką jest, że polskie dziecko, niebędące już niemowlęciem i rozumiejące własną sytuację życiową, ze zdiagnozowanym zespołem FAS i opinią psychologa o konieczności zapewnienia stabilności emocjonalnej, zostaje przekazane do adopcji zagranicznej starszej rodzinie, która nie zna języka polskiego.

Zadaliśmy też pytania dotyczące konkretnej sytuacji Michała. Jednak po wielu godzinach oczekiwania uzyskaliśmy jedynie informację, że w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych ośrodek adopcyjny nie udziela informacji dotyczących rodzin i dzieci objętych procedurą adopcyjną.

Przesłano nam także opis procedury adopcyjnej w związku z adopcją zagraniczną, z której wynika, że w przypadku braku kandydatów do przysposobienia dziecka w ośrodkach na terenie województwa lubelskiego, dziecko zgłaszane jest do ośrodków prowadzących Wojewódzki Bank Danych na terenie całego kraju.

W przypadku braku kandydatów do przysposobienia dziecka na terenie kraju, po upływie 55 dni, dziecko zostaje zgłoszone wraz z dokumentacją kwalifikacyjną do ośrodka prowadzącego centralny bank danych (Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie). Tylko ten ośrodek jest uprawniony do kwalifikacji dziecka z przeniesieniem poza granice kraju na podstawie zgromadzonej dokumentacji, tj. m.in opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o zasadności przysposobienia poza granice kraju, mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie.

Po znalezieniu kandydata, mającego miejsce zamieszkania poza granicami kraju, sporządza się dokument potwierdzający dobór kandydata do przysposobienia dziecka. Kandydaci muszą mieć orzeczoną zdolność adopcyjną przez odpowiednie służby społeczne swojego kraju. Wykonując zadania organu centralnego, zgodę na dalsze postępowanie w procedurze adopcyjnej wyraża Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak będzie w przypadku Michała, orzeka właśnie Sąd Rodzinny w Opolu Lubelskim. Ogłoszenie postanowienia odbędzie się w przyszłym tygodniu . Po uzyskaniu informacji z sądu opublikujemy je na naszej stronie.

O sprawie Michała można przeczytać TUTAJ.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama