107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Ty będąc człowiekiem uważasz siebie 
za Boga.


Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?”

Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”.

Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?» Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże — a Pisma nie można odrzucić - to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.

I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.

Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.


W minionych wiekach było bardzo wiele sporów na temat bóstwa Jezusa. Do dziś istnieją wyznania, których niestety z tego względu nie można nazywać chrześcijańskimi, które nie uznają bóstwa Jezusa. Warto więc zwrócić uwagę, że Żydzi słuchający Jezusa jednoznacznie odczytywali Jego wypowiedzi jako uznające Go za Boga. Wszak chwilę wcześniej powiedział do nich: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Tak naprawdę uznanie Jezusa za Boga stanowi samo serce chrześcijaństwa. Jeśli Jezus jest Bogiem, to oznacza, że Bóg kocha nas aż do ofiary z samego siebie. Jeśli Jezus jest Bogiem, to słowa Jego są nieomylną prawdą. Jeśli Jezus jest Bogiem, to nie można zanegować założonego przez Niego Kościoła, to istnieje niebo, to są przykazania itd., itd. Muzułmanie również znają Jezusa, ale dla nich jest On tylko prorokiem. Skutki takiego założenia znamy. Nie uznają Go również za Boga ateiści, komuniści, hippisi, itd. Skutki również znamy. Podobnie rzecz ma się z moją osobistą odpowiedzią na to pytanie. Jeżeli uwierzę, że Jezus jest Bogiem, całe moje życie się zmieni.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..