107,6 FM

Najwięcej na ołtarz Wita Stwosza

SKOZK rozdzielił dotacje na renowację zabytków krakowskich. Przeznaczono na to ponad 30 mln zł.

Dotacje Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, pochodzące z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, pokrywają zazwyczaj 50 proc. kosztów renowacji. O resztę stara się właściciel danego obiektu zabytkowego.

Największą sumę - aż 2 mln zł - przeznaczono na kolejny etap prac badawczych i konserwacji ołtarza Wita Stwosza w bazylice Mariackiej. - Pierwszy etap renowacji skończyliśmy w ub. roku. Parafia również przyczynia się finansowo do odnowy ołtarza, niemniej jej koszty są tak wielkie, że nie udźwignęlibyśmy ich bez pomocy Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Dotacje są zaś na pewno również wynikiem solidnego przygotowania przez nas konkursu na wykonanie prac renowacyjnych. Dzięki temu wyłoniono fachowy zespół, który solidnie te prace prowadzi - powiedział ks. Dariusz Raś, archiprezbiter bazyliki Mariackiej.

Hojnie zostanie wsparta również renowacja innych budynków sakralnych. Prawie 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na prace konserwatorskie w katedrze wawelskiej. - Kontynuujemy prace prowadzone w katedrze od wielu lat. Będą prowadzone m.in. w prezbiterium świątyni. Chcemy również dokończyć renowację elementów kamiennych chóru katedralnego. Planujemy także gruntowne odnowienie i zakonserwowanie kolejnych sarkofagów - królowej Anny Jagiellonki i króla Zygmunta Augusta - powiedział ks. Zdzisław Sochacki, proboszcz katedry.

Prawie 1 mln zł pójdzie na renowację kościoła św.św. Piotra i Pawła. - Będziemy prowadzić prace przy frontonie kościoła oraz na dachu i przy kopule. Zostaną również wykonane zabezpieczenia sąsiadującej z kościołem południowej ściany oficyny Collegium Broscianum oraz muru odgradzającego teren parafialny od strony Plant - poinformował ks. Marek Głownia, proboszcz parafii Wszystkich Świętych, do której należy kościół pw. św.św. Piotra i Pawła.

Dofinansowane będą również prace m.in. w kościołach św. Benedykta i Bożego Ciała, w klasztorach: dominikanów (w części, gdzie ma powstać muzeum), kamedułów, benedyktynów w Tyńcu, pijarów, franciszkanów, karmelitów i kamelitanek. Wsparty zostanie również pierwszy etap odnowienia elewacji Pałacu Biskupa Floriana z Mokrska przy ul. Kanoniczej 18, gdzie znajdzie swoją siedzibę Archiwum Ojca Świętego Jana Pawła II.

Nie zapomniano o zabytkach świeckich. Sfinansowane zostaną prace m.in. na Zamku Królewskim na Wawelu, przy średniowiecznych murach miejskich oraz w fortach Twierdzy Kraków. Odnowiony zostanie również na cmentarzu Rakowickim nagrobek znanego architekta krakowskiego Teodora Talowskiego.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama