107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Mt 26,24

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?”

On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”.

Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?”

On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.

Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?” Mówi mu: „Tak jest, ty”.


Dramat Judasza nie polegał na tym, że stał się mimowolną ofiarą wyroków Bożej Opatrzności. Owszem, Bóg w swej mądrości wiedział o każdej mającej nastąpić decyzji Judasza wraz z jej konsekwencjami, podobnie jak zna konsekwencje wszystkich naszych czynów. Zna, ale ich nie sprawia. Boża wszechwiedza nie oznacza bowiem ślepego przeznaczenia; przeciwnie, jest szansą dla naszej wolności. Dzięki niej Bóg może nieustannie, na każdej z naszych dróg, proponować nam Siebie jako wciąż aktualną „ofertę” miłości. Judasz do końca zachował swą wolność i do końca mógł do Boga powrócić – nawet w chwili, gdy ogarnięty rozpaczą postanowił targnąć się na własne życie. Bolesne „biada” wypowiedziane przez Jezusa to nie wyrok, ale skarga miłości odrzuconej, która choć jest wszechmocna, nie może nas ocalić bez nas samych. Judasz nie wykorzystał swej szansy. Obyśmy nie powielali jego błędu. Skoro można zdradzić Mistrza, zanurzając z Nim rękę w misie, można także odrzucić Jego miłość, nosząc Go w sercu bez wiary.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..