107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy nie będziesz mi nóg umywał”. J 13,8

Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, widząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał”.

Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę”.

Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”.

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty, i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”.


Ktoś wiedzący lepiej, co powinien czynić Jezus, od samego Jezusa? Ktoś wychodzący przed szereg, strażnik godności Jezusa, o której sądzi, że sam Jezus najwyraźniej nie umie strzec jej we właściwy sposób. Idzie o św. Piotra, więc narzuca się też uwaga bardziej współczesna – to ktoś bardziej papieski od papieża… Znamy tę postawę, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Przypominać zdaje się ona wahadło – wszak Piotr, gdy tylko dowiaduje się, że jeśli Jezus nie umyje mu nóg, to nie będzie miał „udziału z Jezusem”, deklaruje od razu, że chce, by Jezus umył mu nie tylko nogi, „ale i ręce, i głowę”… Ktoś dostrzeże w postawie Piotra przede wszystkim gorliwość, może nieco w nadmiarze, ale jednak ocenianą pozytywnie gorliwość. Jezus w sytuacji opisanej w Ewangelii według św. Łukasza zdaje się skłaniać ku formule: gorliwość – tak, nadgorliwość – niekoniecznie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..