107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą. J 13,31

Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi”. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.

Jeden z uczniów Jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: „Kto to jest? O kim mówi?” Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: „Panie, kto to jest?”

Jezus odpowiedział: „To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu”. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan.

Jezus zaś rzekł do niego: „Co chcesz czynić, czyń prędzej”. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: „Zakup, czego nam potrzeba na święta”, albo żeby dał coś ubogim. On zaś po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.

Po jego wyjściu rzekł Jezus: „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim chwałą otoczony, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i wam teraz mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie”.

Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, dokąd idziesz?”
Odpowiedział mu Jezus: „Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz”.

Powiedział Mu Piotr: „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”.
Odpowiedział Jezus: „Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”.


Ostatnie chwile względnego spokoju. Jezus wie, że koniec jest już blisko, że za parę godzin rozpocznie się męka. Ujawnia zdrajcę, choć na tyle niejasno, że uczniowie nie bardzo rozumieją, kogo wskazał. Zdrajca jednak rozumie. Wie, że został zdemaskowany. Wychodzi, by zrobić swoje. I co mówi Jezus? „Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą”. Trudno to ogarnąć. Zdrada bliskiego ucznia, skazanie na bolesną śmierć będzie chwałą? Nie. Będzie nią wierne trwanie w misji powierzonej przez Ojca. Jezus nie cofnie się przed przyjęciem na siebie niezwykle okrutnych mąk. Inaczej niż Adam w Edenie, który zwątpił w Bożą dobroć przy pierwszej pokusie, Jezus będzie posłuszny Ojcu aż do śmierci. Ale właśnie przez to Jego posłuszeństwo przyniesie nam zbawienie. Gdy w naszym życiu wszystko się dobrze układa, wierność Bogu nie jest jakąś wielką zasługą. Gorzej, gdy zaczyna kosztować. Ale zdanie trudnego egzaminu przynosi dużo więcej chwały niż tych wszystkich innych, znacznie łatwiejszych...

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter