107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Aoto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie!” Mt 28,9

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”.

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”.

Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.


Obie Marie poszły szukać Jezusa wbrew panującemu wśród apostołów smutkowi, zwątpieniu, rozpaczy. Nie zamknęły się w domu i nie poddały apatii; ich sposobem na tak rozpaczliwe chwile było działanie. Poszły w Jego stronę – wiedzione według jednych kobiecą intuicją, według innych łaską Ducha Świętego. I dlatego Jezus wyszedł im naprzeciw. Pierwsze poznały tajemnicę zmartwychwstania, dotknęły cudu zwycięstwa życia nad śmiercią. Co więcej, to im powierzył Jezus misję przekazania tej Prawdy światu, apostołom, braciom. Brzemię jakże trudne do uniesienia, wymagające wiary i odwagi, stąd słowa Jezusa: „Nie lękajcie się!”. Wiedział, że podołają... Ci natomiast, którzy Boga spotkać nie chcą, lękają się konfrontacji z Prawdą, będą uciekać się do wszelkich możliwych sposobów, by tę Prawdę zaciemnić, zafałszować, ukryć za wszelką cenę. I tak od wieków, niezmiennie, ze strachu przed... miłością Boga. W ten świąteczny poniedziałek życzę każdemu cudu spotkania Jezusa Zmartwychwstałego na swojej drodze, bez lęku. Alleluja!

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..