107,6 FM

Ewangelia z komentarzem

Wy jesteście świadkami tego. Łk 24,48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”.

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec wszystkich.

Potem rzekł do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego”.


Rola świadka, choć pozornie bierna, w rzeczywistości bywa często nie tylko ciekawa, ale i niebezpieczna. Apostołowie byli świadkami – świadkami nauczania Jezusa, cudów, które uczynił, świadkami tego, jak jeden z ich grona wydał Go na śmierć, w końcowym fragmencie Ewangelii według św. Łukasza stali się świadkami Jezusa Zmartwychwstałego. Powołanie kogoś na świadka to także złożenie na jego barki ciężaru, jakim jest obowiązek – właśnie obowiązek – świadczenia prawdy. Niekiedy świadkowi trzeba przypominać, że został na świadka powołany, ale zwykle nie idzie o zwykłe przypomnienie – idzie o uświadomienie mu wagi roli, jaką mu przeznaczono. I to właśnie czyni Jezus, powiadając do apostołów oczywiste wydawałoby się zdanie: „Wy jesteście świadkami tego”. Bo ich rola jako świadków nie kończy się przecież, ale odwrotnie – dopiero zaczyna.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..