107,6 FM

Z Warszawy do Brukseli i z powrotem

Marek Prawda, który do marca był stałym przedstawicielem Polski przy UE, został w czwartek mianowany szefem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Polski dyplomata obejmie urząd w piątek.

"Od początku prac Komisji pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera szefowie przedstawicielstw są mianowani przez przewodniczącego KE i pełnią rolę jego przedstawicieli politycznych w państwie członkowskim, do którego są delegowani" - podkreśliła KE w komunikacie.

Oznacza to, że Prawda będzie rozmawiał z polskimi władzami m.in. o procedurze ochrony praworządności, która została wszczęta przez KE w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Tak było np. w styczniu, gdy ówczesna przedstawiciel KE w Polsce Marzena Guz-Vetter została wezwana do ministerstwa spraw zagranicznych w związku z wystąpieniami członków Komisji w sprawie sytuacji w Polsce. Chodziło o krytykę posunięć władz naszego kraju dotyczących Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych.

Decyzja o tym, że ambasador Polski przy UE, który do Brukseli trafił w czasie rządów PO-PSL, ma wrócić do Warszawy, została podjęta kilka miesięcy po objęciu resortu spraw zagranicznych przez Witolda Waszczykowskiego. Jego kadencja jako stałego przedstawiciela Polski przy UE kończyła się w połowie tego roku.

Prawda wstąpił do służby dyplomatycznej w 1992 roku. Był ambasadorem w Szwecji w latach 2001-2005, a po powrocie objął stanowisko dyrektora sekretariatu ministra spraw zagranicznych w Warszawie. W czasie rządów PiS został w 2006 roku wysłany jako ambasador Polski do Niemiec. Funkcję w Berlinie pełnił do połowy 2012 roku, a następnie objął placówkę przy UE w Brukseli.

Nowy szef przedstawicielstwa KE w Polsce ma ukończone studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Lipsku. Zrobił też doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Był pracownikiem naukowym Zakładu Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Komisja Europejska ma przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Pełnią one rolę rzecznika i obserwatora KE we wszystkich państwach członkowskich Unii. Utrzymują też kontakty z organami krajowymi i zainteresowanymi stronami, a także informują media i opinię publiczną o polityce UE. Przedstawicielstwa składają też KE sprawozdania z ważnych wydarzeń w poszczególnych państwach członkowskich.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama