107,6 FM

Zdelegalizować partię komunistyczną

W Polsce od 2002 roku legalnie działa Komunistyczna Partia Polski. Apel POKiN.

             Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie apeluje do Pana Ministra Zbigniewa Ziobro o podjęcie stosownych działań w celu delegalizacji Komunistycznej Partii Polski wpisanej 4 września 2002 roku do rejestru partii politycznych przez Sąd Okręgowy w Warszawie.           

             Jest dla nas niezrozumiałe jak partia odwołująca się swoją nazwą i programem do zbrodniczej ideologii, w której statucie znajduje się zapis: „Dopiero komunizm uwolni ludzkość od niepewności jutra, od strachu przed wojnami, od nędzy i poniżenia”, a na stronie internetowej widnieją sierp i młot, czyli symbole ludobójczego systemu, mogła zostać zarejestrowana przez sąd w niepodległej Polsce - piszą autorzy apelu.

            Przypominają w tym kontekście brzmienie artykułu 13 Konstytucji RP:

            „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

            Warto też pamiętać, że artykuł 256. kodeksu karnego określa w § 1 karę za taką działalność:

            „Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

            Nieprzypadkowo właśnie w dniu jednoznacznie kojarzącym się z sowieckim zniewoleniem naszego kraju zwracamy się od Pana Ministra z prośbą o podjęcie szybkich kroków w celu zdelegalizowania ewidentnie łamiącej Konstytucję RP Komunistycznej Partii Polski.

Kraków, 1 maja 2016

rzecznik POKiN

dr Jerzy Bukowski

 

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama