107,6 FM

Bp Antoni Długosz przechodzi na emeryturę

Starałem się być dziadkiem dzieci, by ich rodzicom pomagać w formacji religijnej – mówi bp Antoni Długosz, który wyznaje, że w posługiwaniu biskupim wypełnia wezwanie Pana Jezusa „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Ojciec Święty Franciszek 7 maja przyjął rezygnację bp. Długosza z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

Bp Antoni Długosz podczas swojej długoletniej posługi zajmował się działalnością katechetyczną, dydaktyczną, naukową, społeczną oraz publicystyczno-medialną. Już podczas odbywania studiów podjął działania związane z różnymi formami pomocy grupom społecznie najsłabszym.

Pełniąc posługę parafialną w diecezji częstochowskiej, wspierał również katechetów, prowadząc spotkania konsultacyjne, wykłady i wizytacje oraz organizując dni skupienia, kursy i sympozja. Swoją wiedzą służył jako wykładowca w Metropolitarnym Krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym (1977-1979) oraz w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie. Aby wzmocnić ścieżkę oddziaływań katechetyczno-edukacyjnych i wychowawczych, rozpoczął drogę naukową, zwieńczając ją otrzymaniem tytułu doktora teologii (1976), habilitacją (1994) oraz tytułem profesora Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej „Ignatianum” (2000).
W 1982 r. dla osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu ośrodek Betania w Mstowie, gdzie wraz z wychowawcami prowadzi zajęcia terapeutyczne. Mając na uwadze potrzebę rozwijania zorganizowanej pomocy dzieciom głuchoniemym, chorym i niepełnosprawnym, założył w 1973 r. Wspólnotę Dzieci Bożych oraz rozwija zintegrowaną współpracę z rodzicami, katechetami, liturgicznymi formacjami dzieci oraz licznymi ośrodkami wyspecjalizowanymi w udzielaniu pomocy takim osobom. Zakładał też sieci placówek rekreacyjnych, jak świetlice dziecięco-młodzieżowe, obozy, kolonie, pielgrzymki, wycieczki krajoznawcze.

Z potrzeby niesienia pomocy młodym osobom podjął się pełnienia posługi i funkcji duszpasterza Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci oraz duszpasterza Ochotniczych Hufców Pracy (1999-2006). W 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu.

W 2007 r. wydał płytę z piosenkami dla dzieci pt. „Chrześcijanin tańczy”. Biskup śpiewa na niej wiele znanych i lubianych piosenek chrześcijańskich z towarzyszeniem dzieci. Klip do tej piosenki można znaleźć w internecie.

Ulubione lektury bp. Długosza to dzieła Fiodora Dostojewskiego, Nicholasa Sparksa, Ericha Segala, Jamesa Baldwina, Haliny Poświatowskiej. Zainteresowania to malarstwo, muzyka, teatr i kino.
Bp Długosz za dewizę posługiwania przyjął słowo – służyć. W 2007 r. za to, że służy z radością został Kawalerem Orderu Uśmiechu, co jest międzynarodowym odznaczeniem przyznawanym osobom, których działania przynoszą dzieciom radość.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama