107,6 FM

Naturalnie Mama!

Dziś Dzień Matki - zobacz niezwykły spot akcji "Naturalnie Mama".

Dziś celebrujemy święto najważniejszych kobiet w życiu każdego człowieka. Matki, bo o nich mowa, są fundamentem rodziny, jej początkiem i spoiwem. Dziecko od swoich pierwszych dni, jest całkowicie zdane na matkę, jej ciało jest warunkiem dla jego dalszego przeżycia i rozwoju. W obecnych czasach jest zdane także na jej decyzję o przyjęciu go lub nie.

Akcja Naturalnie Mama, przeprowadzana przez Fundację Narodowego Dnia Życia, ma na celu promowanie postaw prorodzinnych, zwiększanie świadomości na temat macierzyństwa oraz przypominanie o wartościach z niego płynących. Obecnie kobiety borykają się z wieloma problemami dotyczącymi macierzyństwa. Pęd życia codziennego, przedkładanie kariery zawodowej ponad wartości rodzinne to bariera wielu młodych kobiet. Ponadto choroby cywilizacyjne i problemy z płodnością maksymalizują skalę problemu. Poprzez naszą akcję chcemy promować macierzyństwo, jako naturalną i najpiękniejszą część życia, przygodę i wyzwanie, któremu każda kobieta jest w stanie sprostać. Ciało matki jest tak zbudowane, że przyjmuje do swego wnętrza drugą osobę. Chcemy, aby każda kobieta wykorzystała ten bezcenny dar.

Promo Naturalnie Mama
Natrualnie Rodzina

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama