107,6 FM

Błogosławić to znaczy...

Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Mt 5,12

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wam
i.


W dzisiejszym świecie znacznie bardziej prawdopodobne jest spotkanie się z przekleństwem niż z błogosławieństwem. Podskórnie wyczuwamy lęk przed jego skutkami, zachowujemy respekt, po prostu go nie chcemy, bo jest narzędziem szatana, czyni zło. Musimy sobie dlatego nieustannie uświadamiać, jak wielkie może być i jest działanie błogosławieństwa. Bo błogosławić to życzyć szczęścia, radości, obdarowywać życzliwością, wzmacniać. A być błogosławionym to jak być „w czepku urodzonym”, osłoniętym Bożą troską, mieć Boga po swojej stronie, być szczęśliwym. „Słownik języka polskiego” podaje: błogosławiony – nieoceniony, pomyślny, chwalebny, zbawienny. Tacy jesteśmy w oczach Boga. Upodobał sobie Bóg w nas ubóstwo ducha, smutek i zatroskanie, cichość serca i pokorę, pragnienie sprawiedliwości, której wciąż za mało, czystość serca, miłosierność i dążność do wprowadzania pokoju. On widzi cierpiących i prześladowanych, wyszydzanych i poniżanych, widzi i błogosławi, bo czynią to wszystko z Jego powodu. A to jest jedyny prawdziwy powód, sens, sedno. Nagrodą jest niebo.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zamów newsletter