107,6 FM

Order dla biskupa Antoniego Długosza

Bp senior Antoni Długosz został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Order biskupowi seniorowi z Częstochowy wręczył 10 czerwca komendant Ochotniczych Hufców Pracy Marek Surmacz podczas XXIII Pielgrzymki OHP na Jasną Górę.

Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski przyznano bp. Długoszowi, jak podkreślono w uzasadnieniu, za długoletnią i szerokoprofilową działalność katechetyczną, naukową i społeczną; za wychowanie oparte na tożsamości chrześcijańskiej, patriotyzmie, profilaktyce uzależnień oraz zagrożeń; za pomoc grupom społecznie najsłabszym.

W ramach działalności, za którą został bp Długosz odznaczony uwzględniono: spotkania konsultacyjne, wykłady, wizytacje; organizacje skupień, kursów, sympozjów; organizację dla osób uzależnionych od narkotyków ośrodka „Betania” w Mstowie; organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach zakładanych świetlic dziecięco-młodzieżowych; podejmowanie działalności medialno-publicystycznej dotyczącej profilaktyki społecznej, zagadnień egzystencji i duchowego rozwoju; liczne wydawnictwa audialne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; działalność telewizyjna w programie „Ziarno”; działalność duszpasterska Podwórkowych Kół Różańcowych; działalność duszpasterska Ochotniczych Hufców Pracy.

Bp Antoni Długosz urodził się 8 kwietnia 1941 r. w Częstochowie. Został wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1965 r. 18 grudnia 1993 r. papież mianował go biskupem pomocniczym w Częstochowie. Święcenia biskupie otrzymał z rąk Jana Pawła II 6 stycznia 1994 r. w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jako motto swojej posługi wybrał hasło: „Servire” (Służyć).

Bp Antoni Długosz znany jest przede wszystkim z programu telewizyjnego dla dzieci "Ziarno”. Jest wykładowcą katechetyki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, duszpasterzem narkomanów i niepełnosprawnych. W 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu.

Ojciec Święty Franciszek 7 maja przyjął rezygnację bp. Długosza z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej w związku z osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego.

Jest autorem wielu książek dla dzieci, publikacji z dziedziny Biblii, katechetyki i homiletyki m.in. „Pismo Święte naszym Przyjacielem” (1993), „Jak przygotowywać i oceniać katechezę” (1997), „Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci” (2003), „Opowiem ci o Jezusie” (2007), „Dekalog, czyli dziesięć propozycji Pana Boga” (2009), „Błogosławieni, czyli szczęśliwi” (2009). W 2006 r. ukazał się wywiad-rzeka z bp. Długoszem pt. „Służyć z radością”. Rozmowę przeprowadził ks. dr Stanisław Jasionek oraz w 2011 r. wywiad – rzeka „Od chrztu do zmartwychwstania. O życiu chrześcijanina”.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama