107,6 FM

Papież: Nawrócenie przejawem Bożego miłosierdzia

O nawróceniu jako przejawie Bożego miłosierdzia mówił dziś Ojciec Święty podczas siódmej nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej. Na placu św. Piotra udział w niej wzięło 30 tys. wiernych.

Franciszek zauważył, że temat nawrócenia obecny jest w całej Biblii, ale Jezus w Ewangelii kładzie jeszcze większy nacisk na wewnętrzny wymiar nawrócenia. Nie wywyższa się, aby sądzić innych, ale wychodzi od dzielenia ludzkiej kondycji. 

„Na przykład nawrócenie Mateusza (por. Mt 9,9-13) i Zacheusza (por. Łk 19,1-10) miało miejsce właśnie w ten sposób, ponieważ odczuli, że są miłowani przez Jezusa, a za Jego pośrednictwem przez Ojca. Prawdziwe nawrócenie zachodzi wówczas, gdy przyjmujemy dar łaski; wyraźnym znakiem jego autentyczności jest to, że zdajemy sobie sprawę z potrzeb braci i jesteśmy gotowi, aby wyjść im naprzeciw” – powiedział papież.

Ojciec Święty zachęcił wiernych do pójścia za tym zaproszeniem Jezusa i nie stawiania oporu, „bo tylko, jeśli otworzymy się na Jego miłosierdzie, zajdziemy prawdziwe życie i prawdziwą radość. Trzeba tylko otworzyć drzwi na oścież, a On uczyni całą resztę, On czyni wszystko. Trzeba jednak otworzyć serce na oścież, aby On mógł je uleczyć i prowadzić nas naprzód. Zapewniam was, że będziemy szczęśliwsi!” – stwierdził Franciszek.

Pełny tekst papieskiej katechezy

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama